dhbs

İş Yeri Hekimliği Bilgi Sistemi

İşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi (İHBS) çalışanların sağlık durumlarının takibi ve sağlık taramaları gibi işlemler için de veri toplama ve saklama işlemlerini gerçekleştirir. İş yeri hekimleri, verileri analiz ederek çalışanların sağlık durumlarına yönelik öngörülerde bulunabilirler ve gerektiğinde ilgili tedavi planlarını oluşturabilirler. İş yeri hekimliği bilgi sistemi ElementIHBS , iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmakta ve işyerlerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

karar destek

Karar Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi (KDS) sayfaları üzerinden takip edilebilen aylık performans planları, program içerisinde ve ilk kurulum anında otomatik olarak oluşturulur. Hekimin performans ajandası görevini üstlenir. KDS sayfalarına girmeye gerek duymadan da sadece iş planından faydalanılarak ilgili döneme ait bütün faaliyetler takip ve icra edilebilir.

Erişilebilirlik

Bulunulan ortamda internet bağlantısı olmasa bile hasta kaydı, muayenesi veya izlemleri yapılabilmektedir.Hekimin program üzerindeki kayıtları sadece kendi bilgisayarında tutulur. Firmamız ilke olarak ve ilgili yasalar gereği, hekimlere yada hastalara ait hiç bir bilgiyi almaz, kullanmaz, paylaşmaz. Hekim isteğine bağlı ve belirli dönemlerde yapılacak bakım işlemleri de yerinde, yani hekim bilgisayarı üzerinde ve hekimin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

erişim

Ücretsiz Yardımcı Uygulamalar

Programımız Hakkında Özellikler