element ahbs

Aile Hekimliği

Aile hekimliği kurumu bünyesinde icra edilen tüm faaliyetleri içeren Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi (AHBS) yazılımı, hızlı ve kolay kullanım esasına göre geliştirilmiştir. ElementAHBS ile hekimin ve/veya aile sağlığı elemanının ihtiyaç duyduğu tüm işlemlere tek pencereden erişebilmesi sağlanmıştır. Program açıldıktan sonra hekim nüfusuna kayıtlı tüm hastaların listesi görüntülenir, belirli bir hasta üzerinde yapılacak işlemler, kısayollar veya fare tıklamaları ile aynı ekran üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. AHBS programı ile poliklinik işlemleri, izlemler, aşılar vb. faaliyetler veri tabanına anında kaydedilir. Sağlık-Net ile tam uyumlu web servis desteği ile de bu kayıtlar, istenildiği zaman Sağlık Bakanlığı sunucularına aktarılabilir.

karak destek

Karar Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi (KDS) sayfaları üzerinden takip edilebilen aylık performans planları, program içerisinde ve ilk kurulum anında otomatik olarak oluşturulur. İş planı adı altında görüntülenen bu bilgiler, hekimin performans ajandası görevini üstlenir. KDS sayfalarına girmeye gerek duymadan da sadece iş planından faydalanılarak ilgili döneme ait bütün faaliyetler takip ve icra edilebilir. Programımız çalışırken internet bağlantısı istememektedir.

Erişilebilirlik

Bulunulan ortamda internet bağlantısı olmasa bile hasta kaydı, muayenesi veya izlemleri yapılabilmektedir. Mobil nüfusa sahip hekimlerin saha çalışmalarında en fazla kullandıkları bu özellik yazılım altyapısında kurulum anından itibaren mevcuttur. Hekimin program üzerindeki kayıtları sadece kendi bilgisayarında tutulur. Firmamız ilke olarak ve ilgili yasalar gereği, hekimlere yada hastalara ait hiç bir bilgiyi almaz, kullanmaz, paylaşmaz. Hekim isteğine bağlı ve belirli dönemlerde yapılacak bakım işlemleri de yerinde, yani hekim bilgisayarı üzerinde ve hekimin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

erişim

Ücretsiz Yardımcı Uygulamalar

Programımız Hakkında Özellikler