dhbs

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) diş hekimlerinin ve diğer diş sağlığı çalışanlarının hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olan bir bilgi yönetim sistemidir. Diş hekimleri, diş sağlığı hizmetleriyle ilgili verileri kaydetmek, saklamak, paylaşmak ve yönetmek için kullanır. Diş hekimliği bilgi sistemi genellikle birkaç farklı bileşenden oluşur. Bu bileşenler arasında hasta kayıt sistemleri, tedavi planlama araçları, röntgen görüntüleme sistemleri, reçete yazma araçları, fatura oluşturma ve yönetme araçları gibi bir dizi fonksiyon yer alır.

Karar Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi (KDS) sayfaları üzerinden takip edilebilen aylık performans planları, program içerisinde ve ilk kurulum anında otomatik olarak oluşturulur. İş planı adı altında görüntülenen bu bilgiler, hekimin performans ajandası görevini üstlenir. KDS sayfalarına girmeye gerek duymadan da sadece iş planından faydalanılarak ilgili döneme ait bütün faaliyetler takip ve icra edilebilir.

Erişilebilirlik

Bulunulan ortamda internet bağlantısı olmasa bile hasta kaydı, muayenesi veya izlemleri yapılabilmektedir. Mobil nüfusa sahip hekimlerin saha çalışmalarında en fazla kullandıkları bu özellik yazılım altyapısında kurulum anından itibaren mevcuttur. Hekimin program üzerindeki kayıtları sadece kendi bilgisayarında tutulur. Firmamız ilke olarak ve ilgili yasalar gereği, hekimlere yada hastalara ait hiç bir bilgiyi almaz, kullanmaz, paylaşmaz. Hekim isteğine bağlı ve belirli dönemlerde yapılacak bakım işlemleri de yerinde, yani hekim bilgisayarı üzerinde ve hekimin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

dhbs erisim

Ücretsiz Yardımcı Uygulamalar

Programımız Hakkında Özellikler