ElementAHBS Yardım Sistemi

Muayene ekranında sağ bölümde bulunan Düzen bölümünden “Muayene Sil” seçeneği ile silebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı’na göndeirlmiş işlemler silinemez. Bu durumda öncelikle gönderilmiş işlemin bakanlık sunucularından silinmesi, sonrasında program üzerinden silinmesi gereklidir. Hastanın Kişisel Sağlık Verisinin silinmesi durumundan dolayı güvenlik kontrolü olarak silme işleminde şifre istenmektedir. Muayene silme işleminde şifre Hekim TC Kimlik No ‘dur.

Go to Top