Yapılmış Bir Muayenenin Silinmesi

Muayene ekranında sağ bölümde bulunan Düzen bölümünden “Muayene Sil” [...]