window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-76516139-1');
Versiyon2019-05-09T13:55:58+00:00

ElementAHBS Versiyon Bilgileri

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.3*** 06.05.2019

(*-B Versiyonlarından aktarılan eklentiler *v1.5.4.2-B2,B3,B4*)
1- Gençlik sağlığı işlemlerinde boy ve kilo alanların gün içinde girilen başka bir işlemden otomatik gelmesi için düzenleme yapıldı.

2- Hiç aşısı yapılmayan kişide aşı penceresi açıldığında bakanlık aşı takvimi güncellemesi ve uyarısı eklendi.

3- 36 ay sonrası çocuklarda baş çevresi zorunluluğu kaldırıldı.

4- Bebek izlem kartına ( hızlı menü )obezite izlem kartı kısayolu eklendi.

5- Hpv listesi eğer kişi hpv vermeyi red eder ise red tarihi girişi yapılacak alan eklendi.(diğer alanlarda pasif bekar vb..)

6- Bebek izlemlerde 3. izlem ve sonrasında eğer kişinin doğum bilgileri yok ise zorunlu alan olarak ağırlık boy, baş çevresi, doğum sırası ,doğum yöntemi giriş ekranı eklendi.

7- Muayene / reçete bölümü sağlık bakanlığı gönderim çentiği(sb) alanı kaldırıldı.

8- Muayene ekranında reçete yönlendirilmesi yapıldıktan sonra aktif olan muayene ekranının kapatılması eklendi. (parametrik)

9- Tüm program genelindeki listelerdeki yazı karakter boyutunun parametrik olarak kişisel kullanıma göre düzenleme eklendi. (parametrik)(kullanıcı bazlı)

10- Tüm program genelindeki listelerdeki yazı karakteri(fontu) parametrik olarak kişisel kullanıma göre düzenleme eklendi. (parametrik)(kullanıcı bazlı)

11- Otizm değerlendirme formuna giriş yapan kullanıcı bilgisi eklendi.

12- Tek ekran muayene ekranında sayfa çözünürlük ayarı. (Parametrik)

13- Ayarlar / Sistem Araçları /Rapor güncelle bölümü kapsamı genişletildi.

14- Enjeksiyon defteri alanına TC kimlik numarası alanı eklendi.

15- Muayene ekranında yeşil reçeteye tabi ilaç yazıldığında gelen seri numarası alanı kaldırıldı.

16- Bebek izlem kartı Hızlı menü FKÜ giriş alanı düzenlemesi yapıldı.

17- Raporlar /Genel arama kriterleri bölümüne hasta tipine göre arama kriteri eklendi.

18- Alt panelde bulunan saat ve tarih bilgisinin görünürlüğünü gösterme-kaldırma işlemi parametrik yapıldı.

19- Raporlar –> işlemsel arama kriterleri –> Bebek izlem bebek beslenme durumu listelemesi eklendi.

20- E-Nabız Bebek çocuk Beslenme Paketi gönderimi kaldırıldı.

— (*Yeni Eklenen Özellikler)
21- Muayene kartına muayeneyi yapan hekim bilgisi eklendi.

22- Gebelikte risk değerlendirme formu güncellendi.

23- Ana ekranda versiyon sürüm bilgisinin alanı genişletildi.

24- Performans(F10) ekranındaki uyarı ekranı mesajı düzenlendi.

25- Raporlar/ Tanımlı analizler otizm taraması yapılan bebek listesi T.C.Kimlik No alanı eklendi.

26- Yetişkin aşılardaki bazı yeni aşı girişindeki aşı sıra no ile ilgili çıkan sorun düzeltildi.

26- Yeni kişi ekranındaki bakanlık sorgulaması sonucu gelen bilgi ekranı düzenlendi.

27- Yetişkin Aşılarda, kartı açar açmaz direk yeni aşı girişi ekranının açılması kapatıldı.

28- Otizm spektrum aylık bildirim formundaki YAŞ alanı AY olarak değiştirildi.

29- Toplu mernis ekranında listedeki kişilerin adres sıfırlaması ile ilgili sorun düzeltildi.

30- Okul sağlığı ve Ergen izlem ekranı bölümüne gözlük kullanım alanı eklendi.

31- Mhrs çalışma cetvelinde resmi tatillerin otomatik olarak eklenmesi için ilgili haftada uyarı verecek şekilde düzenleme yapıldı.

32- Muayene ekranı eşdeğer ilaçlar bölümü hatası düzenlendi.

33- Kişi birleştirme form eklendi. (2 kişiyi tek kişi olarak birleştirme)

34- Çocuk izlem kartında doğum bilgisi alanlarının doldurma zorunluluğu kaldırıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.2*** 10.04.2019 ***

1- OBS (Ölüm Bildirim Servisi) Entegre Edildi.

2- Sistem mesajları bölümüne her mesaj için benzersiz bir numara olan Ticket Numarası Eklendi

3- MHRS durum güncelleme işlemi arka plan gönderimine eklendi
4- Bebek çocuk izlem kartındaki zorunlu alan kontrolü revize edildi
5- Muayene ekranında durum bildir tek hekim raporları ve ehliyet raporları revize edildi.

*** V1.5.4.2-B2 *** 19.04.2019 ***
6- Gençlik sağlığı işlemlerinde boy ve kilo alanların gün içinde girilen başka bir işlemden otomatik gelmesi
için düzenleme yapıldı
7- Hiç aşısı yapılmayan kişide aşı penceresi açıldığında bakanlık aşı takvimi güncellemesi ve uyarısı eklendi.

8- 36 ay sonrası çocuklarda baş çevresi zorunluluğu kaldırıldı.

9- Bebek izlem kartına ( hızlı menü )obezite izlem kartı kısayolu eklendi

10- Hpv listesi eğer kişi hpv vermeyi red eder ise red tarihi girişi yapılacak alan eklendi(diğer alanlarda pasif bekar vb..)

11- Bebek izlemlerde 3. izlem ve sonrasında eğer kişinin doğum bilgileri yok ise zorunlu alan olarak ağırlık boy,baş çevresi, doğum sırası ,doğum yöntemi giriş ekranı eklendi

12- Muayene / reçete bölümü Sağlık Bakanlığı gönderim çentiği(sb) alanı kaldırıldı.

13- Muayene ekranında reçete yönlendirilmesi yapıldıktan sonra aktif olan muayene ekranının kapatılması eklendi (parametrik)

14- Tüm program genelindeki listelerdeki yazı karakter boyutunun parametrik olarak kişisel kullanıma göre düzenleme eklendi (parametrik)(kullanıcı bazlı)

15- Tüm program genelindeki listelerdeki yazı karakteri(fontu) parametrik olarak kişisel kullanıma göre düzenleme eklendi (parametrik)(kullanıcı bazlı)

16- Otizm değerlendirme formuna giriş yapan kullanıcı bilgisi eklendi

17- Tek ekran muayene ekranında sayfa çözünürlük ayarı (Parametrik)

18- Ayarlar / Sistem Araçları /Rapor güncelle bölümü kapsamı genişletildi

19- Enjeksiyon defteri alanına TC kimlik numarası alanı eklendi

20- Muayene ekranında yeşil reçeteye tabi ilaç yazıldığında gelen seri numarası alanı kaldırıldı

21- Bebek izlem kartı Hızlı menü FKÜ giriş alanı düzenlemesi yapıldı

22- Raporlar /Genel arama kriterleri bölümüne hasta tipine göre arama kriteri eklendi

*** V1.5.4.2-B3 *** 20.04.2019 ***
23- Alt panelde bulunan saat ve tarih bilgisinin görünürlüğünü gösterme-kaldırma işlemi parametrik yapıldı

24- Raporlar –> işlemsel arama kriterleri –> Bebek izlem bebek beslenme durumu listelemesi eklendi

*** V1.5.4.2-B4 *** 22.04.2019 ***
25- E-Nabız Bebek çocuk Beslenme Paketi gönderimi kaldırıldı

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.1***

1- E-Nabız gönderim ekranına son 1 yıl içindeki gönderim toplamları ve gönderim durumları ayrıntısı gönderim raporu bölümü olarak eklendi

2- Element AHSB güvenli login işlemleri için iki aşamalı doğrulama ile giriş sistemi entegre edildi

https://molekulyazilim.com/duyurular/2-asamali-dogrulama-islemi/

3- Mernis V2 için hekim dışındaki kullanıcıların aldığı kullanıcı adı şifre ile token alıp servisi kullanma entegresi yapıldı

4- İlaç kullanım raporlarında imzalı e-rapor gönderim, imzalı e-rapor silme, imzalı e-rapor sorgula işlemleri entegre edildi

5- Rapor çıktılarında Sağlık bakanlığı logosu yeni logo ile değiştirildi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.0***

1- 40 yaş üstü hastalar için Kardiyovaskuler Risk Hesaplama Formu Muayene–> Hızlı Menü ye eklendi

2- Yivsiz Av Tüfeği Yeni Rapor Şablonu Muayene–>Rapor Ekle–> Silah Raporu menüsü altında “Silah Raporu – 2 -A4” ismiyle eklendi

3- Renkli reçete ye gönderilen reçetelerde Gezici Hizmet reçetesi ve Evde sağlık reçetesi göndermeme sorunu düzeltildi

4- Aşı kartına beyana dayalı yapılan Rutin aşılar için Beyana dayalı aşı tutanağı eklendi

5- USS Birime ait gebelik bildirim servisinin yeni veri formatı entegre edildi (Gebelerde Risk durumu ve Risk bilgileri gelen listede gösterilecek)

6- Toplu mernis sorgulama ekranı yeni mernis (“Token”) sistemine göre entegre edildi

7- MHRS den geçmişe dönük alınan randevuların getirilip, “Geldi-Gelmedi” durumunun MHRS de güncellenmesi için, Takip Ekranı–>Muayene–>MHRS’den Randevu alan Hastalar Bölümü Eklendi

8- Yüksek Riskli Gebelik Tanıları sisteme entegre edildi, Gebe olan bir hastada bu tanılardan biri çıkacağı zaman uyarı çıkacağı ve sevk formunun açılacağı bir düzenleme yapıldı

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.9***

1- Kan Basıncı Kontrolünün İyileştirilmesi Projesi kapsamında Performans–> Ek Servisler–>Hiper Tansiyon Tanısı Alan Hasta Listesi bölümü eklendi (Bu işlem günde 1 defa otomatik sorgu yapılacak şekilde ayarlandı)

2- RRS’den Verilen Reçeteleri ElementAHBS Programına çekip kaydetmek için Takip Ekranı–>Muayene–>Renkli Reçete Sistemi Reçeteleri bölümü eklendi

3- Mamografi Sonucu Olan Kadınların Sonuçlarını Toplu Halde Çekip Programa Kaydetmek İçin Takip Ekranı–>Diğer İşlemler–> Kanser Taramaları Bölümüne Mamografi Sonuç Getir Bölümü Eklendi

4- HPV taramalarında sonucu pozitif olup hata mesajında gelen sonucu Tarama sonuçlarına kaydetmeme sorunu düzeltildi

5- Kanser Tarama Bölümüne ASM ye davet edildi bilgilerinin eklenmesi için bir bölüm eklendi

6- Muayene –>Rapor Ekle–> Evlilik Öncesi Danışmalık Formlarına –> Bilgilendirilmiş Onam Formu 1 (Talasemi) formu eklendi
7- Muayene –>Rapor Ekle–> Evlilik Öncesi Danışmalık Formlarına –> Bilgilendirilmiş Onam Formu 2 (Talasemi) formu eklendi
8- Muayene –>Rapor Ekle–> Evlilik Öncesi Danışmalık Formlarına –> Taahütname (Talasemi) formu eklendi

9- Raporlar –> Tanımlı Analizler bölümüne “Okul Çağı İzlem Yapılan Listesi (İki Tarih Arasına Göre – Göreme ve İşitme Taramaları)” formu eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.8***

1- Sağlık Bakanlığının Merkezi Laboratuvar İşletim Sistemi (Melis) Pilot Bölge Olarak Diyarbakır İli İçin Entegre Edildi

2- Enjeksiyon Pansuman işlemlerine bir önceki enjeksiyon pansuman işlemini kopyalama seçeneği eklendi

3- İlaç seçme ekranına enjeksiyon pansuman ilacı seçme için bir sekme eklendi (Favori Listem gibi Tüm ilaçlar listesinden sağ tuş ile enjeksiyon ilaç listesine eklemek gerekiyor)

4- Enjeksiyon ekranına enjeksiyonda kullanılan malzeme listesi eklendi

5- Muayene ekranında laboratuvar istemi seçildikten sonra hangi işlem yapılsın parametresi parametrelere eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.7***

1- Bebek Aşı Kartına “Bebek Aşı Takvimi Yazdır” Yazıcı Çıktısı Eklendi

2- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “İnfluenza Benzeri Hastalıklar ve Poliklinik Sayıları Raporu İki Tarih Aralığına Göre” formu eklendi

3- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Mesleki Maruziyet Formu Doldurulan Hasta Listesi İki Tarih Aralığına Göre” formu eklendi

4- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Check-Up Muayenesi Yapılan Kişi Listesi İki Tarih Aralığına Göre ” formu eklendi

5- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “R30 Ruh Hastalığı Takip Listesi İki Tarih Aralığına Göre” formu eklendi

6- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Sigara, Alkol veya Madde Kullanım Bilgisinden Biri Boş Olmayan Kesin Kayıtlı Kişi Listesi” formu eklendi

7- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Madde Kullanım Bilgisi Boş Olan Kesin Kayıtlı Kişi Listesi” formu eklendi

8- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Alkol Kullanım Bilgisi Boş Olan Kesin Kayıtlı Kişi Listesi” formu eklendi

9- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Sigara Kullanım Bilgisi Boş Olan Kesin Kayıtlı Kişi Listesi” formu eklendi

10- Kişi Mernis Sorgulamada İl dışı Kayıtlı olan kişilerin adres getirme sorunu düzeltildi

11- Kayseri İli İçin Laboratuvar Hasta Geliş Listesi Servisi Entegre Edildi

12- Enjeksiyon pansuman işlemleri ekranı revize edildi

13- MHRS Randevu Cetveli oluştururken çıkan donma sorunu hatası giderildi

14- Renkli Reçeteden İlaçları getir servisindeki veri çözümlenemedi sorunu giderildi

15- Takip Ekranında HPV ile ilgili listelere kriterlerindeki sorunlar giderildi

16- Toplum tabanlı kanser tarama ile ilgili listelere kriterlerindeki sorunlar giderildi

17- İş Planına GKD Taraması Eklendi

18- Kişi Tanıtım Kartındaki “İşi” Alanı “İş Durumu” olarak revize edildi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.6 ***

1-İzmir ili için İlaçların sadece (Sağlık Bakanlığı E-Reçete Sistem) Renkli Reçete V2 üzerinden verilmesi için düzenleme yapıldı

2-Renkli Reçete üzerinden verilen İlaçların USS den getirilip kaydedilmesi için USS GetReceteBilgileri servisi entegre edildi

3-Gençlik sağlığı izlem ekranları Okul Çağı Gençlik İzlem Veri Paketi sistemine göre revize edildi

4-Gençlik sağlığı izlem E-Nabız gönderimleri Okul Çağı Gençlik İzlem Veri Paketi sistemine göre revize edildi

5-Laboratuvar Konsültasyon muayenesi işlemleri eklendi

6-Enjeksiyon pansuman işlemleri E-nabız gönderimine eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.5 ***

1-E-Nabız gün içi otomatik veri gönderim algoritması değiştirildi, yeni düzenlemeye göre gönderim parametrik olmaktan kaldırıldı, muayeneler 2 saat içinde otomatik gönderim kuralı eklendi, diğer işlemler ise gün içindeki ilk otomatik gönderimde gönderilecek şekilde düzenlendi.

2-İzmir ili için Pilot il olarak KPS versiyon 2 servisi entegre edildi ve kullanıma açıldı.

3-Kayıtlı hastalar için kişi kartına kişisel döküman ekleme, görüntüleme ve dışarı aktarma modülü eklendi (Element Mobil Uygulaması Entegreli).

4-Kayseri ili için Laboratuvar entegrasyonu yapıldı.

5-Akılcı Laboratuvar servisi entegrasyonu yapıldı.

6-Akılcı Laboratuvar servisine uygun lab sonuç çıktıları güncellendi.

7-Ayarlar ekranına birimin bağlı olduğu ASM bilgisinin seçilebilmesi için eklenti yapıldı.

8-KPS versiyon 2 ile ilgili Token servisi için ana ekrana token kullanım süresi kalan zaman ve token alındı bilgisi ikonu eklendi.

9-E-Rapor Entegrasyonu yapıldı, Muayene Ekranı raporlar bölümüne E-Rapor Grubu altında sporcu için sağlık raporu ve doğum raporu eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.4***
1- Bebek Dostu Formu Formalar bölümüne eklendi

2- Aşı girişinde Yeni doğanlarda ATS’den tüketim sorgusunu Anne Tc si üzerinden sorgulaması yapılacak şekilde düzenlendi
3- E-Nabız gönderim ekranında sanal kimlik numaralı gönderimler parametrik olmaktan kaldırıldı her koşulda gönderim listesine gelecek şekilde düzenledi
4- Parametreler bölümüne guruplama, yedekleme ve yedekten geri yükleme işlemleri eklendi

5- Özel hekim aşılarda ATS sorgu numarası alma ve stoktan düşme için düzenleme yapıldı
6- Kimlik no değiştirme ekranlarına kayıtlı sanal kimlik nodan geri dönme ve yeni sanal kimlik numarası üretme işlemleri eklendi (0-1 yaş için)

7- Gebe izlem ve Gebe izlem yeni kayıt ekranına BKI alanları ve girilen boy kilo değerine göre BKI hesaplama metodları eklendi

8- Mesleki maruziyet formu kaydet işlemindne sonra anlık E-nabıza gönderilecek şekilde düzenledi
9- Ilaç seçim ekranlarında ilaç seçildikten sonra arama satırının silinmesi ve en son uygulanan filtrenin arama satırına yeni bir değer girilmediği sürece iptal edilmemesi şeklinde düzenlendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.3***
1- Aşı girişi ekranlarında sadeleştirme yapıldı, bu düzenleme ile birlikte kullanılmayan tüm alanlar kaldırıldı

2- Gebe izlem ve Kadın izlem girişi ekranlarında sadeleştirme yapıldı

3- Hemoglobinopati tarama sonucu girişi ekranına zorunlu alan kontrolü eklendi

4- “Otizm Değerlendirme Formu” psikososyal izlemden bağımsız olacak şekilde düzenlendi,
yeni düzenlemede otizm tarama işlemi için ana ekranda sağ tuş–>”Bebek/Çocuk Sağlığı İşlemleri” menüsüne “Otizm Değerlendirme Formu” ve
“Çocuk İzlem” ekranındaki Hızlı Menü’ye “Otizm Değerlendirme Formu” kısa yolu eklendi

5- Form 014 Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkları formunun çıktısı güncellendi,
tanı seçiminde çıkan Form 014 butonu kaldırıldı, bu sayede tanı seçiminden sonra sadece açılacak olan bulaşıcı hastalıklar formundan
çıktı alınabilinecek şekilde düzenleme yapıldı
6- Gerçek zamanlı aşılarda karekod girme zorunluluğu eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.2***
1- Merniste yabancı uyruklu kişilerin adresi bilgilerinin sorgulanması ile ilgili bir düzenleme yapıldı
2- Kayseri ili için lab web servisi entegrasyonu yapıldı
3- Performans ekranındaki performans oranları tam sayıdan ondalık sayıya çevrildi
4- Performans ekranında Genel Performans Yüzdesi seçeneği kaldırıldı, bebek ve çocuk izlem oranı birleştirildi, performans uyarı yüzdesi %98.00 ve altı için düzenlendi

5- E-Nabız aşı paketi gönderimi ile ilgili bakanlık tarafından yapılan değişiklik entegre edildi
6- Sıhhat Projesi Formu rapor çıktısı şablonu şeklinde eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.1***
1- Nufus işlemleri misafir hastaların aile hekimi bilgisini sorgulama işlemlerine günlük 1500 sınırı geçmeme şartı ve bilgi alınamayanların tekrar sorgulanabilmesi için düzenlemeler yapıldı.

2- Renkli reçete V2.0 servisi entegre edildi.
3- Tüm iller için aynı serviste hem barkodlu hemde barkodsuz istemin gönderilebilinmesi için düzenlemeler yapıldı
4- Erişkin bağışıklama kapsamında 65 yaş üzeri kişilerde mevsimsel inflüenza ve konjuke pnomokok aşılarının kişi uyarı ekranında getirilmesi sağlandı.

5- Raporların program güncellemesi haricinde toplu halde güncellenmesi için düzenleme yapıldı. Ayarlar –> Sistem araçları –> Rapor şablonlarını güncelle.

6- Kişi uyarı ekranına aşı varsa sağ tuştan aşı istem formu çıktısı eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.0***
1- Bebek izlem Ekranına GKD Sevk Formu Eklendi.

2- Obezite izlem ve Otizm değerlendirme işlemlerinini Hane Halkı Uyarılarına Eklendi. (İş Planının Düzenlenmesi Gerekiyor)
3- SYS 264 – Hemoglobinopati Tarama Paketi Entegre Edildi. (Evlilik Öncesi Danışmanlık Formlarından Başvuru Formunun Doldurulması Gerekiyor)

4- Yatağa Bağımlı Hastalar İçin Yüksek Seçim Kuruluna Verilmesi Amaçlı Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Eklendi.

5- Sıhhat Projesi İstatistik Formu Tanımlı Analizlere Eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.9***
1- Yetişkin Tip Aşıların Kişi kartında E-Nabız Servislerinden Getirilmesi Eklendi.
2- Yetişkin Tip Aşıların Toplu Halde Seçilen Yaş Aralığına Göre Getirilmesi Seçeneği Nüfus İşlemleri Ekranına Eklendi.

3- Enjeksiyon/Pansuman Ekranında Hastaya Ait Vital Bulguların Müdahale Seçme Zorunluluğu Olmadan Kaydedilmesi Eklendi.

4- Aşı Kayıt İşleminden Sonra Otomatik E-nabız Gönderimi Parametrik Olarak Ayarlandı

5- Bebek İzlem Giriş Ekranı Yeniden Düzenlendi. (Bebek Tarama İşlemleri, Bebek Risk Faktörleri, Bebek Sağlığı İşlemleri Olarak 3 Başlıkta Ayarlandı. Fkü Kayıt Ekranı, İzlem Kartı Ekranına Entegre Edildi.)

6- E-reçete No Alımından Sonra E-reçete No Etiket Çıktısının Otomatik Olarak Alınması Parametrik Olarak Eklendi

7- Tanı ve İlaç Aramada Başlangıç Karakter Sayısı Ayarlaması Parametrik Olarak Eklendi.

8- Obezite İzlemde Bel ve Kalça Değerlerinin Zorunlu Girişi Kaldırıldı.
9- Obezite İzlem İş Planına Eklendi.( Yılda 1 Defa )
10-Otizm Değerlendirme İzlemi İş Planına Eklendi.

11-Normal Reçete Kapsamında Olan Ve İzlemeye Tabii Olan İlaçların Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Verilmesini Sağlayacak Düzenleme Yapıldı.
12-Personel Ekranına Doğum Günü, Yeni Yıl, Bayramlar Vb Özel Günler’de Sms İle Kutlama Mesajı Almak İçin Doğum Tarihi Ve İzin Kutucuğu Eklendi.

13-Mesleki Maruziyet Paketi Entegre Edildi.

14-Renkli Reçete Sistemine Yönlendirme İşlemleri İçin “Normal reçete kapsamında olup ta izlemeye tabii olan ilaçları renkli reçete sistemine yönlendir” parametresi ekendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.8***
1-Niğde Çiftlik Laboratuvar Servisinin Entegre Edildi.
2-Nevşehir Laboratuvar Servisinin Entegre Edildi.
3-Misafir Aile Hekimi sorgulamada işleminde aile hekimi bilgisi gelmeyenlerin ve ölü olanların tekrar sorgulanmaması için kontrol eklendi
4-Aynı tarih aralığında girilen aşıların ard arda yapılması için parametre eklendi
5-Takip ekranında kanser tarama hedef kitle bölümündeki sorgulama ile ilgili hatalar düzeltildi
6-Topuk kanı alımı reddi tutanağı eklendiAşı kayıt düzenleme talep formu eklendi
7-Hekim kapı üstü monitör, bireysel hasta kabul ekranı ve Hasta bekleme listesindeki kişiler 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereğince ad ve soyadın ilk harfleri hariç geri kalan kısım yıldızlı(*) olacak şekilde düzenleme yapıldı
8-Zonguldak ili için Aile Hekimliği Değiştirme dilekçesi düzenlendi
9-Sağlık Bakanlığı’nın 06.02.2018 tarihli, 75730711 sayılı ve “e-Nabız Sistemi Hekim Erişim Bilgisi Hakkında” konulu yazısına istinaden, Muayene, Ana Liste ve Kişi Tanıtım kartlarına Erişim Linki ve iconu eklemesi yapıldı

10-Otizim değerlendirme Formu Bebek-Çocuk Psikososyal formuna eklendi.

11- Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Formu Listesi Çıktısı “Formlar–>İstatistik Şube
Formları–>Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Listesi” adı altında eklendi

12-İnfluenza hızlı antijen testi servisinin entegre edildi

13-Gebe Bildirim ve Gebe İzleme-Nabız Gönderim Xml veri setlerleri yeni güncellemeye göre revize edildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.7***
1- SGK-Reçete gönderim servisi Medulanın TLS1.2 sistemine göre entegre edildi
-Medula Sayfasının Açılmaması Hatası İçin -> Denetim Masası / İnternet Seçenekleri / Gelişmiş -> SSL 2.0 kullan, SSL 3.0 kullan, TLS 1.0 kullan, TLS 1.1 kullan, TLS 1.2 kullan seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir.
2- E-Nabız Hasta Geçmiş Kayıt bilgilerini görme V2.0 servisi entegre edildi
-Hastanın Yetkilendirmesine Göre görüntülenebilecektir.
3- Nüfus işlemleri ekranına “Gebe Tarama İşlemleri” bölümü eklendi
4- Gebe İzlem kartına “Gebelikte Risk Formu Özet” Çıktısı Eklendi
5- Formlar–> İstatistik Şube Formları bölümüne “Obezite Listesi” Formu eklendi
6- Muayene Raporlar bölümüne “Öğrenci Sporcu Sağlık Formu Ek5” çıktısı eklendi
7- Malzeme işlemleri, Aile Planlaması işlemleri ve Form 102’ye mini hap eklendi
8- Hpv tetkik sonucu getir işlemlerine sağ tuş ile gelen sonucu silme işlmi eklendi
9- Aşı girişindeki tarih değiştirme işleminden sonra ATS işlemleri kontrolü eklendi
10- ETF kartına tüm etf yi takibe al seçeneği eklendi
11- Bebek Çocuk İzlem, Gebe İzlem, Kadın İzlem ve Lohusa İzlemde dvit ve demir destek sıraları düzenlendi (hepsinde sıralama aynı yapıldı)
12- Toplum Tabanlı Kanser tarama ekranındaki malzemeden düşme sorunu düzeltildi
13- SMS işlemlerine SMS geçmişini Excel’e aktar seçeneği eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.6***
1- E-Nabız Vatandaş kayıt servisine 1 yaş altı için anne kimlik numarası alanı zorunluluğu getirildi
2- Gençlik sağlığı formuna Öğrenci ve Okul için verilen form çıktısı eklendi
3- Enjeksyon ve Pansuman formuna tansiyon, boy, kilo, ateş ve nabız verilerinin girilmesi için alanlar eklendi
4- İlaçlar formuna yeni prospektüs sistemi entegre edildi
5- Gebe izlemler için detaylı Riskli gebelik formu eklendi
6- E-Reçete Pin Kodu 2 saat kuralı, hiç işlem yapılmadıktan 2 saat sonra soracak şekilde değiştirildi.
7- Muayene Formunda “Yeni Muayene İşleminde” rapor verildi seçildiği zaman varsayılan olarak rapor türü “Hastalık” rapor gün sayısı 1 olacak şekilde düzenlendi
8- Nüfus eşitleme işlemindeki hatalar düzeltildi, Mobil nüfus eşitlemede ki sorun düzeltildi
9- Nüfus Ekranına getirilen nüfus listesine sağ tuş menüsü altında Muayene, Kişi Kartı, ETF Kartı ve Yeni kişi ekranlarına erişim için link eklendi
10-Yeni doğan bebek ekleme işlemindeki çoğul doğum olduğu durumlarda aynı bebek isminin tekrar yazılmasından dolayı veya Bebek TC yerine Anne TC numarasının yazılmasından dolayı oluşan hataların engellenmesi için kontrol eklendi
11-Nüfus Ekranına getirilen nüfus listesinde Anne TC alanı boş olmayanlar için Anne TC’si üzerinden sağ tuş menüsü altında Muayene, Kişi Kartı, ETF Kartı ve Yeni kişi ekranlarına erişim için link eklendi
12-Ödeme ekranına 2018 yılı ödeme planı eklendi
13-Antalya ve Muğla ili için TC no ile lab sonucu çekme metodu eklendi
14-Tek ekranda tanı ilaç ilişkisindeki bug düzeltildi
15-Ödeme ekranında ödenecek bakiye bilgisi uyarısı eklendi
16-Raporlardaki İL Halk Sağlığı kurum adları İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ olarak düzenlendi
17-Raporlardaki Toplum Sağlığı Merkezleri kurum adları İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ olarak düzenlendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.5***
1-Kanser tarama bölümüne Mamografi sonuçları sorgulama, takip numarası alma ve randevu alma servisi entegre edildi

2-Muayene Adli raporlar kısmına stardize mini mental test raporu eklendi
3-E-Nabız gönderimlerinde iyileştirmeler yapıldı
4-Raporlar –>Tanımlı Analizler bölümüne “GEBE İZLEM HEMOGLOBİN DEĞERLERİ LİSTESİ (İKİ TARİH ARALIĞI VE HEMOGLOBİN DEĞER ARLIĞINA GÖRE)” raporu eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.4***
1-Bebek izlem ekranına izlem beyan formu yazıcı çıktısı eklendi
2-Gebe izlem ekranına izlem beyan formu yazıcı çıktısı eklendi
3-TC numarası 9 ile başlayan (Yabancı ve Mülteci) hastaların enabız gönderimleri ile ilgili düzenleme yapıldı
4-Akli Meleke raporlarına eğitimsizler için mini mental test formu eklendi
5-Sivas ili için Laboratuvar entegrasyonu güncellemesi yapıldı
6-Laboratuvar istem ekranına Sivas, Niğde ve Ankara illeri için TBSA panelleri eklendi
7-Ana ekrana, tablet ekranında ve kapı üstü monitörde özel mesaj çıkması için “Mesajlar–>Özel Mesajlar–>Özel Mesaj Düzenle” bölünü eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.3***
1-Takip Ekranına USS Servisinin Tarama Hedef Kitle Listeleri Entegrasyonu Yapıldı
* 15-49 Yaş Kadın Taraması Hedef Kitle Listesi
* Diyabet Taraması Hedef Kitle Listesi
* Kardiyovaskuler Risk Taraması Hedef Kitle Listesi
* Kolorektal Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi
* Serviks Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi
* Meme Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi

2-Sivas ili, ilçe entegre hastanelerine laboratuvar pacs sonucu alma servisi entegre edildi
3-Kayseri ili için laboratuvar sonucu alma servisi entegre edildi
4-Sivas ili devlet hastaneleri laboratuvar entegrasyonu yapıldı
5-USS servisi kişi iletişim bilgileri sorgulama servisi entegre edildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.2***
1 – Ağrı ili için Laboratuvar entegrasyonu yapıldı
2 – Nüfus Eşitleme bölümüne ESK Nüfus hareketleri bölümü eklendi
*Tüm Nüfus Listesi
*Gezici Nüfus Listesi
*Yabancı Nüfus Listesi
*Yeni Doğan Listesi
*Hükümlü Kişi Listesi
*Yeni Eklenenler
*Hasta Hareketleri
*Gebe Hasta Listesi
*Lohusa Hasta Listesi
*Son Yeni Eklenen Listesi
*Son İlişiği Kesilen Listesi
*Son Ölen Listesi
*Son Yurtdışı Listesi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.1 ***
1 – Ergen Sağlığı işlemleri yazıcı çıktısı programa eklendi
2 – Ankara ili için Laboratuvar sonuç sonuçları getirme entegrasyonu yeni sisteme göre yapıldı
3 – Muğla ve Antalya ili için istem ekranına Laboratuvar duyuru sistemi oluşturuldu
4 – USS yardımcı servislerde Kişiye ait gebe izlem bilgisi getir metoduna yeni eklenen alanlar entegre edildi
5 – Karabük ili için Laboratuvar entegrasyonu yapıldı
* 02.05.2017 tarihli ve E.99-835 sayılı yazı gereğince düzenlenen formlar
6 – Sürücü ve Sürücü Adayları tarafından doldurulacak Sağlık Raporu
7 – Sürücü ve Sürücü Adayları tarafından doldurulacak Beyan Formu
8 – İstirahat Raporu (Çalışan, Memur, Öğrenci)
9 – İlaç Kullanımı ve Muafiyet Raporu
10 – Tıbbi Malzeme Raporu
11 – Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
12 – Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu
13 – Akli Meleke Raporu

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.0 ***

1 – Ergen Sağlığı işlemleri programa eklendi
2 – Ergen Sağlığı işlemleri iş planına eklendi
3 – Mobil Nufus Eşitleme işlemleri yeni servislere göre düzenlendi
4 – Hasta Hekim Bilgisi Sorgulama işlemleri yeni servislere göre düzenlendi
5 – USS Vatandaş Kayıt Servisi Entegre Edilmiştir
6 – USS Hasta Özlük Bilgileri Güncelleme Servisi Entegre Edilmiştir
7 – USS Yenidoğan Kayıt Servisi Entegre Edilmiştir

Şimdi Deneyin

ElementAHBS Kolay, Hızlı ve Güvenilir Aile Hekimliği yazılımıdır…

Şimdi Deneyin
Size daha iyi bir web sitesi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik Politikamıza göz atabilirsiniz... Gizlilik Politikası Tamam

Gizlilik Politikası

Size ait kişisel verilerin korunması, bizim için oldukça önemlidir. Web sitesini ve/veya mobil uygulamaları (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret ederken rahat hissetmenizi istiyoruz. Kişisel verileri işlerken en büyük endişemiz, gizliliğinizin korunmasıdır. Bu konuyu tüm ticari faaliyetlerimizde oldukça yakından takip ediyoruz. Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu biliyoruz. Kişisel gizliliğinize saygı duyuyoruz. Bu Gizlilik Politikası‘nda siz Web Sitesi’ne eriştiğinizde ve/veya siteyi kullandığınızda sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgilerin kullanımı, saklanması ve ifşasına yönelik uygulamalarımız açıklanmaktadır. Web Sitesinikullanarak Kullanım Şartları‘nı kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla tanımlama bilgilerini ve IP adreslerini saklayıp bunlara erişebileceğimizi ve Web Sitesi ile ilgili kullanım verilerini toplamak için diğer yöntemleri kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Bu Gizlilik Politikası’nı dilediğimiz zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutarız. Web Sitesi‘nde yapılan değişiklikleri yayınlamayabiliriz, bu nedenle lütfen Gizlilik Politikamızın en son sürümünü düzenli olarak inceleyin. Kimlik bilgilerinizde değişiklik olursa veya artık hizmetimizi kullanmak istemezseniz bize sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerinizi düzeltme veya güncelleme olanağı sunduğumuzu lütfen unutmayın. Web Sitesi‘nde diğer web sitelerinin bağlantıları bulunabilir. Bizim tarafımızdan yönetilmeyen web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Kimlik bilgilerini toplayan herhangi bir web sitesinin ve tüm web sitelerinin gizlilik beyanlarını okumanızı tavsiye ederiz. Bu gizlilik bildirimi sadece Web Sitesitarafından toplanan bilgiler için geçerlidir. Başka sorunuz veya yorumunuz varsa İletişim sayfasından bizimle iletişime geçin.