*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.3-B1 *** 29.06.2021

01- Ayarlar / Parametreler / ‘E-reçete Numarası Alınmadığında Reçetede Görülecek Mesaj ‘ Metni düzenlendi.

02- MHRS Cetveli / Sağ Tuş / Diğer İşlemler Bölümü Düzenlendi.

03Muayene / Adli Raporlara Rapor No Alanı Eklendi.

04- Obezite İzlemlerde ‘Bel Çevresi’ Veri Giriş Alanı Zorunlu Hale Getirildi.

05- Aranan Kişiler / Yeni Kayıt / ‘Pasaport No – Belge Tarih – Barkod’ Veri Girişi Alanları eklendi.

06- Performans F10 / İşlemler / Eksik Kişiler İçin SMS Gönder Seçeneği Eklendi.

07- Kişi Kartı / Barkod / Etiket boyutu notu eklendi.

08- Gebe İzlem Kartı / Telefon No Getir Butonu Eklendi.

09- Performans F10 / Pozitif Performans / HYP – Pozitif Performans Tarama Listeleri Bölümleri Eklendi.

10- Bebek / Çocuk İzlem Kartlarına İşitme Taraması Uyarısı eklendi.

11- Medula İlaç Browser e Taşındı. (Ayrıntılı Duyuru Ekranı için Tıklayınız)

12- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘İki Tarih Arası HPV Yapılan Kişi Listesi’ Eklendi.

13- Muayene / Sevk / Sevk Edilen Poliklinik Adı Listesi Güncellendi.

14- Muayene/ Sevk Gerekçesi Bölümü Karakter Sayısı Düzenlemesi Yapıldı (Max 500).

15- Kişi Kartı / Epikriz Listesi / Muayene ‘Şikayeti – Hikayesi – Bulgu – Sonuç’ Alanları Eklendi.

16- Gebe / Lohusa / Çocuk / Bebek / İzlem Kartları / Yeni İzlem / İşlemler / Laboratuvar Sonuçları Butonu Eklendi (Melis Olan İllerde)

17- Nüfus İşlemleri / Dilekçeler / Otomatik Nüfusa Geçiş Kontrolü Eklendi.

18- Muhasebe Bölümü Girişine Şifreli Giriş Ekranı Eklendi.

19- MHRS Cetveli / Randevu Alan Hasta Listesi /İptal Edilen Randevular İçin Renklendirme Yapıldı.

20- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Mahalle ve Sokak Bilgisine göre Covid Aşı Yapılan/Yapılmayan Sayılar(18 Yaş Üstü)’ Eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.3 *** 08.06.2021

1- Raporlar / Tanımlı Analizler / Covid aşısı yapılmayan kişi listesi (Yaş aralığına göre) Mahalle alanı eklendi

2- Raporlar / Tanımlı Analizler / Covid aşısı yapılan kişi listesi (Yaş aralığına göre) (‘Aşı Adı’ eklendi)

3- Bekleyen Hastalar Bölümü / Seçenekler / ‘Covid-19 aşı için sıra alanları göster’ Seçeneği eklendi.

4- Muayene / Tanı-İlaç Seçimi / Sağ tuş / ‘ İlaç İçin Hata Bildir ‘ Seçeneği eklendi.

5- Muayene / Sevk Edildi / Sevk Bilgileri / Sevk Gerekçesi / İlgili bölüm izin verilen karakter sayısı 250 karakter olarak düzenlendi.

6- MHRS Cetveli / Randevu Alana Hasta Listesi / Sağ tuş / Kişi Kartı , Aşı Kartı ve Muayene Kısayolları eklendi.

7- ICD-10 Tanıları Güncellendi .Yeni Eklenen Tanı kodları; J63.0 – J63.1 – J63.2 – J63.3 – J63.4 – J63.5 – J63.8 – J09 – J18 – O14.2 – K20.0 – K52.21 – K52.22 – K52.81 – K52.82 – ZX01 – U06.1 – U07.1 – U07.2 – U07 – A81.3 – Z91.01

8- Performans F10 / Özellikli İzlemler / Vekalet Bakılan Birim Özellikli İzlem / Aktif Olan Tüm Özellikli Hastaları Göster / Seçeneği eklendi

9- Performans F10 / Özellikli İzlemler / Vekalet Bakılan Birim Özellikli İzlem / Sağ tuş seçenekleri eklendi.

10- Performans F10 / Özellikli İzlemler / Sağ Tuş kişi kartı kısayolu eklendi.

11- Formlar / Covid Aşı İstatistiği eklendi.

12- Nüfus İşlemleri / Dilekçeler / Dilekçe veren kişilerin otomatik nüfusa geçiş kontrolü eklendi.

13- Gebe Listesi / Kayıt Durumu / Bölümüne Risk durumu eklendi.

14- Ana Ekran ,Sağ tuş , Muayene Ekranlarındaki ‘E-Nabız’ butonları Element Browser’e Taşındı.

15- Element AHBS Ödeme Ve Aidat Bilgileri Bölümü ‘Element Browser’e ‘ taşındı.

16- Aksaray İli Lab. Melis Entegrasyonu yapıldı.

17- Element Browser Uygulaması Versiyon 5 sahaya verildi.

18- ElementAhbsService Uygulaması 27. versiyon sahaya verildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.2-B3 *** 15.04.2021

01- Performans -> Ek Servisler -> Pozitif Performans Listesi eklendi.

02- Bekleyen hasta Listesi Seçenekler -> Covid-19 Aşı için Sıra Alanları Göster seçeneği eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.2-B2 *** 

01- Performans iyileştirmeleri yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.2-B1 ***

01- Performans iyileştirmeleri yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.2 *** 07.04.2021

01- Kişi Kartı / ‘Sağlık Fişi’ İsmi ‘Epikriz Listesi’ Olarak değiştirildi.

02- Element Finans Bölümü eklendi (Ayarlar / Parametreler / Finans Bölüm Aktif / EVET/ HAYIR) – Detaylı Bilgi için Tıklayınız

03- Ats Sistemi entegrasyonu eklendi (Ayarlar /Parametreler/ATS Portal entegrasyonu / EVET/HAYIR)(Kullanıcı Adı Şifresi) – Detaylı Bilgi için Tıklayınız

04- Muayene ekranı / Vital Bulgular / ‘S.A.T % (Oksijen Saturasyonu)’ giriş alanı eklendi.

05- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Aşısı yapılmayan kişi listesi doğum tarihine göre (Tüm Takvim Aşıları)’ Eklendi.

06- Ana ekran sağ tuş / Medula İlaç – Rapor sorgula sayfası eklendi.

07- Ana ekran sağ tuş / Lab sonucu getirme ekranı eklendi. (Melis olan bölgeler)

08- MHRS Randevu Ekle bölümünde düzenleme yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.1-B3 *** 10.03.2021

01- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Alan Kişiler İki Tarih Arası’ istatistiği eklendi.

02- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘MHRS günlük covid 19 aşı için randevu alan kişi listesi’ istatistiği eklendi.

03- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Aile hekimliği verisi aylık’ istatistiği eklendi.

04- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Covid Aşısı yapılan kişi listesi(Yaş aralığına göre)’ istatistiği bölümüne ‘ASIDOZ 1 / ASIDOZ 2 / YAPILAN AŞI TARİHİ’ alanları eklendi.

05- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Covid Aşısı yapılan kişi listesi(İki tarih arasına göre)’ istatistiği bölümüne ‘ASIDOZ 1 / ASIDOZ 2 / YAPILAN AŞI TARİHİ’ alanları eklendi.

06- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Covid Aşısı yapılmayan kişi listesi(Yaş aralığına göre)’ istatistiği bölümüne ‘Toplu SMS Gönderimi’ butonu aktif edildi.

07- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Gebe izlem Hemoglobin değerleri listesi (İki tarih aralığı ve hemoglobin değer aralığına göre)’ istatistiği bölümüne ‘SONAPBİLGİSİ’ alanı eklendi.

08- Muayene bölümü Tek Tanı ilaç ekranına ‘E- Nabız’ Butonu Eklendi.

09- Kişi kartı / Barkod / Yazdır butonu sonrası yazıcı seçim ekranı eklendi.

10- Performans F10 / Özellikli İzlemler / Covid-19 Aşı Yapılmayanların Listesi servisi eklendi.

11- Bekleyen hasta bölümü İşlemler menüsüne “Covid 19 Aşı Listesi Ön İzleme” eklendi.

12- MHRS Çalışma Cetveli / Randevu Alan Hasta Listesi / ‘Adı Soyadı’ Bölümü ‘Adı’ / ‘Soyadı ‘ olarak ayrıldı.

13-Muayene İşlemleri ‘Sigara Kullanımı’ veri girişi zorunluluğu kaldırıldı.

14- Kullanıcı girişi düzenlemesi yapıldı. (En son giriş yapan kullanıcı açılışta seçili olarak gelecek)

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.1-B2 *** 17.02.2021

01- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Covid aşısı yapılmayan kişi listesi (Yaş Aralığına Göre)’ istatistiği eklendi.

02- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Covid aşısı yapılan kişi listesi (Yaş Aralığına Göre)’ istatistiği eklendi.

03- Gebe listesi ana ekranına ‘Gebe Tesbit Tarihi’ alanı eklendi.

04- Mhrs Çalışma cetveli / güncelleme ekranı / cumartesi ve pazar günleri eklendi.

05- Mhrs Çalışma cetveli silme eklendi.

06- Formlar / İstatistik Şube Formları / ‘Riskli Gebelik Bildirim Formu’ eklendi.

07- Bekleyen hasta listesinde yapılan görünüm değişikliklerini kaydetme eklendi.

08- Nüfus İşlemleri / Aşı arama İşlemleri / Bölümünde düzenlemeler yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.1-B1 *** 03.02.2021

01- Antalya Laboratuvar düzenlemesi yapıldı.

02- Nevşehir Laboratuvar düzenlemesi yapıldı.

03- Sivas Bölgesi Laboratuvar Melis entegrasyonu yapıldı..

04- Antalya ve Sivas Laboratuvar Element Browser Entegrasyonu yapıldı.

05- Muayene işlemleri / İstem / İşlemler / Melis Kayıt No Göster eklendi.

06- Muayene işlemleri / İstem / İşlemler / Melis Tetkik sonuç sorgula eklendi.

07- Muayene / Tanı ve ilaç ekranlarına E-nabız butonu eklendi (Ayrı Ekran).

08- Muayene / ilaç ekranı/ ‘Piyasadan kalkan ilaçları gösterme’ bölümü düzenlendi.

09- İlaç kullanım raporuna yeni eklenen servisler entegre edildi (Uzman Hekimler için).

10- ‘Linkler’   ‘Aşı Kartı Hızlı Menü’   ‘Muayane ekranı hızlı menü’  / Bölümlerine Hsys Covid 19 aşı sonrası istenmeyen etki ekranına git linki eklendi.

11- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘Özellikli İzlem Durum Listesi’ Yaş alanı eklendi.

12- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘Antibiyotikli ilaç kullanan kişi listesi (İki tarih aralığına göre )’ Tanı alanı eklendi.

13- E-rapor ekranı yönlendirmelerinde ‘Uzman tabip konsültasyonu’ uyarı ekranı eklendi.

14- Ana Ekran / Sağ tuş / Hyp – Hastalık Yönetim Platformu kısayolu eklendi.

15- Ayarlar / Sistem Araçları / MHRS Çalışma Cetveli / Sağ Tuş veya Ayarlar / Covid 19 Aşılama Planı Ekle – Kesinleştir Butonu eklendi.

16- Hasta Kabul öncelik sırasına engellilik durumu eklendi (Kişi kartı Hasta grupları bölümünden İşitme , Görme , Bedensel ve Zihinsel engellilik türü kaydedilmesi gerekiyor).

17- Kişi Kartı / İletişim bilgileri /  ‘USS’den Sorgula’ – ‘MHRS’den sorgula’ Butonları eklendi.

18- ETF bölümü yıl düzenlemesi yapıldı.

19- Servis sonuç raporu bölümüne excel’e aktar eklendi.

20- Performans-F10 / Özellikli İzlemler / Vekaleten Bakılan Birim Özellikli İzlem Bölümü eklendi.

21- Nüfus İşlemleri / Aşı Tarama İşlemleri / Sadece Covid Aşıları Getir seçeneği eklendi.

22- Program ana ekranı ‘AH Sorgulama ‘ Butonu eklendi.

23- MHRS Cetveli Ana ekrana eklendi.

24- Ana Ekran / Linkler / Sohbet uygulaması taşındı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.1 *** 17.12.2020

01- Kişi kartı / Ziyaret Hareketleri bölümüne “Özellikli İzlem” eklendi.

02- Takip ekranı / Muayene Listesi / MHRS den randevu alan hastalar bölümüne sağ tuş excele aktar eklendi.

03- Muayene ekranı Sevk bölümüne ‘Pandemi Kliniği (Erişkin – çocuk )’ eklendi.

04- Medula ilaç ekranına rapordan tanı aktarma eklendi.

05- Raporlar / Tanımlı Analizler / “Okul Aşıları Yapılmayan Çocuk Listesi 2013-2014 Doğumlular” listesi eklendi.

06- Özellikli izlem kota sayısı güncellendi (7 olan günlük kota bakanlık tarafından 10 a çıkarıldı).

07- Kişi kartı / Ziyaret hareketleri / sağ tuş/ Excele aktar eklendi.

08- Linkler / T.C Sağlık Bakanlığı Adresler / Türkiye İlaç Ve Tıbbı Cihaz Kurumu Linki eklendi.

09- Aşılar / ‘Bebek / Erişkin Tip Aşılar’ bölümüne Hazır aşı alanı eklendi.

10- MHRS Takvim güncelleme seçeneği eklendi.

11- KPS Şifre görüntüleme seçeneği eklendi.

12- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘İki tarih arası doğum gerçekleşen yere göre doğum yapan listesi’ analizine cep telefonu ve adres alanları eklendi.

13- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘Gebe olanlar tarih aralığına göre – 1 ‘ analizine cep telefonu ve adres alanları eklendi.

14- Ats aşı düşümleri resmi doğum tarihine göre düzenlendi.

15- Covid uyarı ekranına saat alanı eklendi. (Yeni sistemde kayıtlı olan hastalarda görünecektir).

16- Yeni MHRS sistemi entegrasyonu yapıldı.

17- Antalya Bölgesi Lab. Melis entegrasyonu yapıldı.

18- Zonguldak Bölgesi Lab. Melis entegrasyonu yapıldı.

19- Muayene Ekranındaki ‘E-Reçete No (SGK)’ bölümü genişletildi.

20- Performans itiraz dilekçesi yıl eklemesi yapıldı.,

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.0-B6 ***05.11.2020

01- Ayarlar / Sistem Araçları / Mobil HK Senkronizasyon / Çift tıklamada karekod çözümü eklendi.

02- Muayene ekranı E-recete No bölümüne yazdır butonu eklendi.

03- Form 08 ve Form 23 e devredenler bölümü kısayolu eklendi.

04- Linkler / Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler / giriş linki eklendi.

05- Özellikli izlem (Performans F10) bölümüne Cinsiyet – Doğum tarihi – Anne Adı – Baba Adı alanları eklendi.

06- Özellikli izlem (Performans F10) bölümüne / Sağ tuş / Muayene kısayolu eklendi.

07- Servis işlemlerine 0tomatik mernis ve nüfus güncellemesi eklendi(Kesin kayıtlı Günlük 500 kişi tüm nüfus bittikten 20 gün sonra en baştan tekrar sorgulama).

08- Performans İtiraz Dilekçesi düzenlemesi yapıldı.

09- Göç formu düzenlemesi yapıldı.

10- Yeni kişi ekranına ‘Covid Uyarı ‘ekranı eklendi.

11- Aile Hekimi değiştirme formu (A5) düzenleme yapıldı.

12- Melis sonuçlarının servis tarafından otomatik çekilmesi özelliği eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.0-B5 ***02.10.2020

01- Kişi tanıtım kartı / Kişisel dökümanlar bölümüne pdf ekleme seçeneği eklendi.

02- Aşı kartı / Hızlı menü/ Muayene kısayolu eklendi.

03- Yeni özellikli izlem ekranı eklendi.

04- Özellikli izlem ekranına ‘Bildirim Tarihi Ve Bitiş tarihi eklendi’.

05- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘Özellikli hasta durum sonuç listesi’ raporuna kan grubu alanı eklendi.

06- Raporlar / Tanımlı analizler / İki tarih arası özellikli izlem istatistiği alanı eklendi.

07- Performans F10 bölümüne ‘Özellikli izlem – Günlük % ‘ Yüzdelik Görüntüleme Alanı eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.0-B4 *** 18.09.2020

01- Aktif Ekran görüntüsü alma özelliği eklendi (Kısayol Tuşu CTRL + F5)(Bebek/Çocuk İzlem , Muayene, Lohusa izlem , Gebe İzlem, Ahbs Gönderim, Aşı ,Performans F10, Kadın izlem)

02- Performans F10 bölümüne boyutlandırma ayarı yapıldı.

03- Performans F10 kişiselleştirme özelliği eklendi (kolon değiştirme , sıralama değişimi kaydetme ).

04- Form 13 a Yeni aşılar eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.0-B3 *** 14.09.2020

01- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘Kronik hastalığına göre Pnomokok aşısı yapım durum listesi’ eklendi.

02- Gebelik sonlandırma ekranında bebek seçme listesi eklendi.

03- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘Özellikli hasta durum sonuç listesi’ raporuna kan grubu alanı eklendi.

04- Enabız gönderim / ‘Gebelik sonlandır’ bölümü iki tarih arası 1 yıl olacak seklinde ayarlandı.

05- Muayene / Öz geçmiş /Alerji durumu/ Alerji türü / İlaç ve ilaç etken madde bölümünde geliştirme yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.0-B2 *** 02.09.2020

01- Özellikli izlemler bölümüne hızlı menü butonu eklendi (Muayene, Kişi kartı, etf kartı)

02- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘Özellikli hasta durum sonuç listesi’ eklendi.

03-Servis sonuç raporu ekranı eklendi.(Günlük olarak nüfusa giren ve çıkan hastalar bu ekrandan görüntülenecektir)

04- Performans F10 özellikli izlem bölümüne aktif hasta listesi eklendi.

05- Raporlar / Tanımlı analizler / ‘Kronik hastalığına göre Promokok Aşısı yapım durum listesi’ eklendi.

06- Form 13A Sadece yabancı uyruklular için getir seçeneği eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.0-B1 *** 18.08.2020

01- Vaka türü Temaslı veya pozitif olan hastaların muayene sayfasında ‘Vaka durum bilgisi ‘ sekmesi eklendi.

02- Raporlar / Tanımlı analizler / Özellikli hasta durum listesi eklendi.

03- Malzeme Listesine ‘Tetanoz Difteri Aşısı Erişkin Tip (TD Adult Okul Çağı)’ Aşısı eklendi.

04- Özellikli izlem yeni takvim ve süreç bitirme durumları düzenlendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.0 *** 07.08.2020

01- Özellikli izlem excel aktar eklendi.

02- Aşı önizlemelerine yeni aşılar eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B12*** 14.07.2020

01- Raporlar / Tanımlı analizler / Gebe izlem tarihine göre BKI Listesi eklendi.

02- Özellikli izlem boş geldiğinde uyarı msj gelmesi(Özellikli izlem servisinde izlenmesi gereken kişi bulunamadı).

03- Ayarlar / Parametreler / Bebek Çocuk izlem girişinde gelişim bilgileri bir önceki izlemden düşükse program uyarı versin parametresi eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B11*** 03.07.2020

01- Muayene Bilgisi Veri Seti paketine SIGARA_KULLANIMI alanı eklenmiştir. (18 yaş üzeri olan herkesde veri girişi zorunludur)

02- Raporlar / Tanımlı Analizler / Sigara kullanım durumu raporu eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B10*** 24.06.2020

01- Yeni aşı takvimi eklendi.

02- Özellikli izlem yeni alanlar eklendi.

03- ‘Evlilik raporları seçim türü’ parametresi eklendi (Muayene ekranındaki raporların tek yada ayrı ayrı görülmesi)

04- Raporlar / Tanımlı Analizler /’Görme taraması hasta listesi iki tarih aralığına göre(Yeni)’ Eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B9*** 20.06.2020

01- Raporlar / Tanımlı Analizler / Lohusa İzlem Listesi (İki tarih aralığına göre) eklendi.

02- Sağ Tuş / Adres İşlemleri / Harita adresini göster bölümüne bağımsız browserde açılması için düzenleme yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B8*** 06.06.2020

01- Kayseri için Melis Laboratuvar servis entegrasyonu yapıldı.

02- Özellikli İzlem Temaslı Tipi “Asker Terhis” alanı eklendi.(Terhis olan askerler özellikli izlem listesi içerisinde gelecek)

03- Ayrıntılı kişi notları bölümü eklendi (Muayene , Aşı ,Bebek,Çocuk Gebe Lohusa vb… kartlardan ulaşım)

04- Kişi Kartına Son güncellenme tarihi eklendi.

05- Element AHBS E-Rapor servisleri ile ilgili performans iyileştirilmesi yapıldı.

06- Element AHBS USS Servisleri ile ilgili performans iyileştirilmesi yapıldı

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B7*** 16.05.2020

01- Özellikli izlem işlemlerine süreç durum bilgisi ve süreci sonlandır seçenekleri eklendi.

02- Özellikli izlem takip işlemleri için hangi ekran default açılsın performans ekranı yada iş planı ekranı parametresi eklendi.

03- Element AHBS açılış ve kullanımı ile ilgili performans iyileştirmesi yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B6*** 15.04.2020

01- Manuel olarak ‘Özellikli izlem ‘ listesine eklenen kişiyi listeden çıkarma eklendi.

02- İş planı sağ tuşa ’65+ yaş için kontrol muayenesi ekle’ eklendi (Z03,8 ve Z03,9)

03- Evlilik öncesi ve sonrası rapor işlemleri tek başlık altında toplandı.

04- Özellikli izlem için hızlı veri girişi ve form sadeleştirilmesi yapıldı.

05- 15-49 yaş kadın izlemleri USS den getirme eklendi (sadece önizleme şuan için kaydetme yok).

06- Muayene / Ekle (rapor) Covid19 Vaka Sorgulama kılavuzu ve çıktısı eklendi.

07- İş planı / Özellikli İzlem / Sağ tuş / 65+ yaş izlem için tebliğ tarihi düzenle seçeneği eklendi.

08- Linkler bölümüne özellikli izlem bölümleri eklendi.

a- Özellikli İzlem Listesi Getir(USS’den Tekrar Çek): Bakanlıkta bulunan en güncel listeyi tekrar programınıza çekebilirsiniz.

b- Özellikli İzlem Yapılacak Kişileri Getir(İş Planı): İş planında bulunan özellikli izlem sayfasını açar.(En son bakanlıktan çekmiş olduğunuz listeyi getirir)

09- Gümüşhane Kürtün Laboratuvar entegrasyonu yapıldı.

10- Melis Laboratuvar düzenlemeleri yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B5*** 28.03.2020

01- E-Nabız veri gönderimleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

02- 65+ Yaş Üstü Kişiler seçilen kişinin ve tüm listenin telefon bilgisini kaydetme özelliği eklendi.

03- ‘Özellikli İzlem Servisi’ yeni veriler ve iş kurallarına göre revize edildi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B4*** 25.03.2020

01- Özellikli İzlem giriş ekranına yazıcı çıktısı eklendi.

02- E-nabız gönderim ekranına “Özellikli İzlem Bildirimi” gönderim ekranı eklendi.

03- İş planı ekranına 65+yaş izlem takvimi eklendi.(Kişiler telefon ile aranıp z03.8 ve z03.9 tanılı muayene girişleri yapılacaktır)

04- Muayene ekranı / Hane halkı uyarılarına 65+ izlem uyarısı eklendi.

05- İş planına Özellikli izlem bildirim tarihi alanı eklendi.

06 – Isparta ili laboratuvar düzenlemesi yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B3*** 21.03.2020

01- Raporlar / Tanımlı Analizler /KRONİK HASTALIK TANISI KONMUŞ 65 YAŞ ALTI KESİN KAYITLI KİŞİ LİSTESİ eklendi.

02- Raporlar / Tanımlı Analizler / KRONİK HASTALIK TANISI KONMUŞ 65 YAŞ ÜSTÜ KESİN KAYITLI KİŞİ LİSTESİ eklendi.

03- ‘Özellikli İzlem Servisi’ yeni veriler ve iş kurallarına göre revize edildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B2*** 20.03.2020

01- ‘Özellikli İzlem Servisi’ yeni veriler ve iş kurallarına göre revize edildi.

02- Raporlar -> Tanımlı Analizler -> “İki tarih arası yapılan özellikli izlem bilgisi listesi (Covid-19 tarama)” raporu eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9-B1*** 19.03.2020

01- ‘Özellikli İzlem Servisi’ yeni veriler ve iş kurallarına göre revize edildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.9*** 16.03.2020

01- Osmaniye ili laboratuvar entegrasyonu yapıldı.

02- Gönderilen destek mesajlarına dosya ekleme özelliği eklendi.

03- Muayene ekranı kayar yazı bölümüne kardiyovasküler tarama eklendi.

04- 15-49 listesine Ap Kullanmama kolonu eklendi.

05- Mobil bireysel HK yeni kimlik okuma parametresi eklendi.

06- ‘Özellikli İzlem Veri Seti Algoritması ‘ entegrasyonu tamamlandı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.8-B2*** 09.03.2020

01- Bebek / Çocuk izlemlerde yeni izlem girişinde önceki izlem bilgilendirme eklendi(Ağırlık , boy baş çevresi).

02- Muayene / Özgeçmiş / Yaralanma ve Ameliyat geçmişi bölümüne yıl düzenlemesi yapıldı.

03- Performans (F10) itiraz işlemleri bölümü eklendi.

04- Kişi kartı / sağlık fişi / bölümüne iki tarih arası eklendi.

05- Muayene ekranı yapılmayan işlemler listesi eklendi (Kayar yazılı menü – Tüm iş planı ilerleyen versiyonlarda eklenecek).

06- Hpv tarama / Hpv tarama yapılmama nedeni/ bölümüne tarih alanı eklendi.

07- Muayene / Anamnez bilgileri / Sikayeti – Hikayesi bölümüne geçmiş kayıtlarda yazılan bilgilerin listelenmesi eklendi.

08- Muayene / Anamnez bilgileri / Bulgu – Sonuç bölümüne geçmiş kayıtlarda yazılan bilgilerin sık kullanılan sekilde gelmesi ayarlandı.

09- Laboratuvar istemi olan ve e-nabız gönderimi gitmeyen muayeneler için düzenleme yapıldı.

10- Sms bölümüne gönderen kişi seçimi eklendi.

11- Sms bölümüne, sms önizlemesi eklendi.

12- Bakanlık tarafından yapılan RECETEM.ENABIZ.GOV.TR düzenlemeleri yapıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.8-B1*** 22.02.2020

01– Muayene ekranında hane halkına sms gönder seçeneği eklendi.

02– Hasta kabul V2 için servis uygulaması yazıldı

03– Sms gönderimi yapılan kişi için kişi kartındaki ziyaret hareketlerine sms içeriği ile beraber gönderilen sms bilgileri eklendi.

04– Yetişkin tip aşılarda 2 doz aşılar için tek doz düzeşecek şekilde düzenleme yapıldı.

05– Program açılışı ile ilgili performans iyileştirmeleri yapıldı.

06– Ayarlar sistem araçlarına Hasta kabul servis uygulaması için diyalog butonu eklendi.

07– Melis barkod örnek zamanı sorunu düzenlendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.8*** 17.02.2020

01– Performans düzenlemeleri yapıldı.

02– Renkli Reçete V3.1 ve V2.2 entegrasyonu yapıldı.

03– İlaç listesine SKRS 3 ilaç aktiflik durumu alanı eklendi.

04– Antibiyotikli ilaç kullanım için istatistik grafiği eklendi.

07– Enjeksiyon pansuman ekranına ilaç doz, kullanım şekli ve adet gibi ek alanlar eklendi.

08– Kişi kartı ve Muayene ekranına Sigortalı Türü alanı eklendi.

09– Takip ekranında lohusa izlem kadın ap ve aşı listesine mahalle alanı eklendi

10– Aşı kartında bazı aşıların karekodunu okumama sorunu giderildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.7*** 22.01.2020

01– Formlar bölümüne antibiyotik ilaçlar için pasta grafik eklendi.

02– Takip ekranı lohusa kadın ap aşı bölümlerine mahalle bilgisi eklendi.

03– Mobil hizmet formu yıl fonksiyonu eklendi.

04– Bulaşıcı hastalıklar formu tanıları güncellendi.

05– Bekleme ekranına hasta gelmedi butonu eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.6-B3*** 22.01.2020

01– Linkler bölümündeki e-rapor indexleri tek bölümde toplandı.

02– Sporcu İndex raporu programın ana sayfasındaki linkler bölümüne eklendi.

03– Muayene ekranında tanı girilmeden verilen e-raporlarda otomatik tanı atma eklendi (Sporcu Z02.5-EhliyetZ02.4-Asker alınmaZ02.3).

04– İlaç seçim ekranında Majistral ilaç bölümüne Majistral ilaç ekle butonu eklendi(Ayrı ekran).

05– İş planı bölümüne dinamik yapı oluşturuldu (Listeleme sıralaması değiştirilebiliyor).

06– Lohusa izlem , izlem giriş süresi 90 güne uzatıldı.

07– Raporlar / Tanımlı Analizler 6-7 yaş arası görme taraması yapılmayan kişi listesi.

08– Raporlar / Tanımlı Analizler 6-7 yaş arası görme taraması yapılan kişi listesi eklendi.

09– Hpv giriş ekranında red girişi yapılmış kişilere ‘HPV RED’ uyarısı eklendi.

10– Gebe izlem ekranına eş bilgisi bölümü eklendi.

11– Destek numarası ana ekrana eklendi (Duyurular ekranı altına).

12– Raporlar / Tanımlı Analizler Kardiyovasküler risk analizi yapılan kişi listesi analizine BKI alanı eklendi.

13– Muayene / Hızlı Menü / Kardiyovasküler risk analizi bölümüne BKI eklendi.

14– Parametrelere kapı üzeri monitor için’Bekleyen hastalar listesinde hasta adı soyadı kaç karakterden sonra gizli olsun’ Parametresi eklendi(07 ye verildi 0 a verilecek).

15– Raporlar / Tanımlı Analizler Antibiyotikli Reçete Kullanım Oranı (İki Tarih Aralığına Göre).

16– Raporlar / Tanımlı Analizler Antibiyotikli İlaç Kullanan Kişi Listesi (İki Tarih Aralığına Göre).

17– Servis işlemleri bölümü eklendi (açılışta arka planda yapılan işlemleri görsel ekranda toplu olarak manuel yapılması).

18– Skrs de pasif olan ilaçlar üzeri çizili ve mavi yazı fontu ile belirgin hale getirildi.

19– U07.3 2019-nCov (Novel Coronavirüs) Hastalığı Tanısı eklendi.

20– Görme taraması bölümü 36-48 ay olarak düzenlendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.6-B2*** 21.12.2019

01– Çocuk izlemlerde (Ara İzlem) beslenme alanı zorunlu hale getirildi.

02– Majistral ilaç bölümüne ‘Majistral ekle butonu eklendi’.

03– Melis geçmiş sonuçları getirme düzenlendi.

04– Raporlar / Tanımlı Analizler Okul çağı izlem yapılmayan listesi (İki Tarih arasına göre İşitme / Görme taramaları) Eklendi.

05– Raporlar / Tanımlı Analizler /işitme taraması yapılmayan bebek listesi tarih aralığına göre eklendi.

06– Gebe izlem hemoglobin alanı zorunlulugu kaldırıldı.

07– Muayene ekranı e-rapor ekranına sporcu raporu index bölümü eklendi(Hızlı Menü bölümünede eklendi).

08– Muayene Hızlı Menü bölümüne kanser randevu sistemi kısayolu eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.6-B1*** 02.12.2019

01– Raporlar/ Tanımlı Analizler / Meslek bilgisi olmayan kişi listesi eklendi.

02– Raporlar–>Günlük uyarılar bölümüne Lab. istemi gönderilmeyenler eklendi.

03– Muayene ekranında tanı ve ilaç yazılan ekranın başlık kısmına hasta ismi ve yaşı eklendi(Aynı Ekran).

04– Muayene ekranı ‘Kişi Notları ‘ bölümü genişletildi.

05– Ayrı muayene ekranında tanı bölümündeki sığmayan tanıların rahat görülebilmesi için sağ bölüme ICD kodu ve tanı açıklamasının tamamını görebileceği ekran eklendi.

06– Bireysel kapı üzeri monitöre öncelik sırası eklendi.(Gebe, Bebek,65 Yaş Üstü)

07– Otomatik gebelik sonlandırmalar da bebek ekleme işlemi aktif edildi(kişinin gebelik sonlandırma sayfası açılabiliyor ).

08– İki tarih arası göç listesi oluşturulanlar listesi(Eski kayıtlar listelenmez ).

09– Formlar / İstatistik Şube formları / Aile hekimliği Değişiklik Listesi İki tarih arası.

10– E-Rapor bölümüne ; Durum Bildirir, Yivsiz Av tüfeği, Akli Melike,İş sağlığı ve güvenliği kararı linkleri eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.6 *** 26.10.2019 ***

01– Aktif Gebe listesini arka planda USS servislerinden çekip programa otomatik eklenmesi için düzenleme yapıldı. (günde 1 defa)

02– Açık gebelikler için sonlanma bilgilerini arka planda USS servislerinden çekip programa otomatik eklenmesi için düzenleme yapıldı. (günde 1 defa)

03– USS servislerinden çekilen gebelik bildirim ve sonlanmaların bilgileri günlük uyarılar ekranına eklendi (son 1 hata içinde çekilenler)

04– Enjeksiyon Pansuman ekranına “Enjeksiyon uygulama formu eklendi”

05– Bulaşıcı hastalık bildirim formuna mernisten adres bilgisi sorgulama butonu eklendi.

06– Melis Lab sisteminden toplu lab sonucu çekme işlemi eklendi.

07– Mamografi sonucu çekme işlemine Mamografi sonucu pdf linki eklendi.

08– E – Rapor ( Uzman Hekim ilaç raporu ) gönderimine yupass ile gönderim için düzenleme yapıldı.

09– Raporlar/ Tanımlı Analizler / İki tarih arasında aile hekimi dilekçesi kaydı girilen kişilerin listesi

10– Hpv Tarama ekranına Sağ tus SMS gönder eklendi.

11– Raporlar / Tanımlı Analizler/ Meslek bilgisi olmayan kişi listesi eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.5*** 23.08.2019

01- Gençlik sağlığı işlemeleri yazıcı çıktısına gözlük,lens kullanım bilgisi eklendi

02- Raporlar–>Tanımlı Analizlere iki tarih arasında ASM’ye davet edilenlerin listesinin alınması için rapor eklendi

03- Acil durumda aranacak kişiler bölümüne 2. aranacak kişi bilgisi eklenmesi için özellik eklendi

04- Takip Ekranı Diğer işlemler bölümüne HYP hastalık bilgileri listesi bölümü eklendi

05- HYP hastalık bilgileri servisi işlemleri entegre edildi

06- Aktif olan ekranın belirgin olması için arka planda kalan ekranlar kararacak şekilde düzenleme yapıldı

07- Splash Ekranı (Açılış Ekranı) değiştirildi

08- SMS gönderim ekranı ile ilgili düzenlemeler yapıldı

09- Geçlik sağlığı işlemleri çıktısına hekim kaşesi eklendi

10- Hasta kendime randevu kaydet işleminde hizmet seçimi zorunlu yapıldı

11- İlaç güncelleme işlemi açılıştaki veri güncellemesi bölümüne eklendi(sadece güncellenen ilaçları çekecek şekilde düzenleme yapıldı)

12- Muayene Ekranı ve Takip ekranına HYP bilgilerini getir işlemi Eklendi

13- Muayene Ekranı ve Takip ekranına Kardiyovaskuler, Diyabet ve Hipertansiyon için HYP ekranına git linki eklendi

*** V1.5.4.5-B1 *** 01.10.2019 ***
01- Ödeme takibi ekranı yeni ödeme sistemine göre düzenlendi
02- Program içindeki bir çok ekranda butonlar için yeni icon çalışması yapıldı
03- Program içindeki bir çok ekranda arka planın kararması ve aktif olan ekranın daha belirgin olması için düzenleme yapıldı
04- Akılcı Antibiyotik ekranındaki küçülme ile ilgili sorun düzeltildi
05- E-Nabız gönderimi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı ve ek hata mesajı kontrolleri eklendi
06- Kardiyovasküler risk analizi yapılanların listesi iki tarih aralığına göre Raporlar –> Tanımlı Analizler ekranına eklendi

07- Muayene ekranı hane halkı hızlı geçiş işlemi ile ilgili düzenlemeler yapıldı

08- Ehliyet Raporu A5 form çıktısı varsayılan olması için parametre eklendi

09- Soy ağacı kişi ekleme formuna lokal sorgu ve mernis sorgu seçenekleri eklendi

10- Açılış ve Splash ekranı ile ilgili iyileştirmeler yapıldı

11- Enjeksiyon işleminde tanı giriş sırasındaki sorun düzeltildi.

*** V1.5.4.5-B2 *** 11.10.2019 ***

01- Durum Bildirir Tek Hekim Raporu yeni şablonu eklendi

02- İş Planına HPV tarama listesi eklendi

03 –  Hesap ve Ödeme Bilgileri sayfası güncellemesi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.4*** 25.06.2019

(*-B Versiyonlarından aktarılan eklentiler *v1.5.4.3-B1,B2*)

*** V1.5.4.4-B2 *** 26.07.2019 ***

01- Bebek Aşı takvimine 3.ay sonu aşıları için yeni bir alan eklendi

02- Konjuge Meningokok Serogrup B aşısıs aşılar listesine eklendi

03- Linkler –> Element Adresler –> Tanılar listesi için kısa yol linki eklendi

04- HPV Tarama ekranında toplu çekme işlemi esnasında ekranı kapatabilmek için iptal butonu eklendi

05- Yupass No olan hastaların bulunması için Raporlar/Tanımlı Analizler/Yupass Hasta Listesi raporu eklendi

06- İş Planı GKD ile ilgili kayıtları liste içindeki öncelik sırası düzenlendi

07- Kanser tarama bilgi formu düzenlemesi yapıldı

08 -GKD sevk formu 2. sayfa eklendi

09- Raporlar / Tanımlı Analizler / İki tarih arası hiç muayeneye gelmiş ve diğer işlemler kişi sayısı bölümüne sağ tuş asmye gelmeyenler için uyarı tebligatı eklendi

10- Raporlar / Tanımlı Analizler / İki tarih arası hiç muayeneye gelmiş ve diğer işlemler kişi sayısı bölümüne sms butonu aktif edildi

11- Kişi notları karakter sayısı 1000 olarak düzenlendi

12- RS30 Formu düzenlemesi yapıldı

13- Muayene ekranındaki Check – up uyarısı kaldırıldı

14- Raporlar bölümünde simge durumuna alma eklendi

15- Form 002-003/b formunda düzenleme yapıldı

16- Evlilik öncesi sağlık raporu düzenlemesi yapıldı yeni formatlar eklendi

17- İki tarih arası nüfusa eklenenlerin listesi (Raporlar Tanımlı Analizlere eklendi )

18- İki tarih arası hpv red listesi eklendi (Tanımlı Analizlere eklendi)

19- Hpv yapılmayan hastalar ve yapılmama nedeni listesine red tarihi eklendi (Tanımlı Analizlere eklendi)

20- Kadın izlem kartında hızlı menüye obezite izlem formu için kısa yol eklendi

21- Sys Sorgula butonunun bekleme sayacı düzenlendi

*** V1.5.4.4-B1 *** 04.07.2019 ***

01-Muayene tanı ve ilaç ekranı benim listem bölümüne sıralama seçenekleri parametreleri eklendi tanı ve ilaç için ayrı ayrı (alfabetik ve sık kullanım.vb)

02-Gebelik sonlandırma işlemi gitmiyor ve izlem var ise gitmeyen sonlandırma ait izlemleri gönderme için düzenleme yapıldı (sonlandırma gönderirken izlem

ekranı acılıyor)

03-Anlık mesajlara link özelliği eklendi

04-Lohusa izlem girişi bölümü gün sınır 52 gün olarak ayarlandı(lohusalık 42 gün izlem girişi 52 gün)

05-Evlilik sağlık raporu düzenlendi

06- Raporlar –> tanımlı analizler –> İşitme taraması yapılan bebek listesi 2 eklendi

07-İstem listesi bölümüne sonucu gelen istemler için renklendirme eklendi(Takip Ekranı / Muayene / İstem listesi)

08-Vaka türü Analık olan reçetelerin provizyon tipi analık hali olarak renkli reçeteye gönderimi eklentisi yapıldı (Renkli Reçete Sisteminde yazmaz eczane ekranında görünür)

08-Nüfus eşitleme işlemi düzenlendi

09-Yardımcı personeller için Yeni Kps Token hekim ve diğer kullanıcılar için ayrı ayrı alınabilmesi için parametresi eklendi

10-Kapı üzeri monitor (bireysel) KPS token sisteminde sorgulama yapabilecek şekilde bir düzenleme yapıldı

***Versiyon bilgileri

01) Kanser taraması için “Asm’ye gelmeyenler için uyarı tebligatı oluştur” çıktısına yeni logo eklendi

02) İş planında yapılacak işlerin listesi performans önceliğine göre ayarlandı

03) Rapor güncelleme işleminde donma sorunu olduğu zaman işlemi iptal etmesi için vazgeç butonu eklendi

04) Laboratuvar istem çıktısında tanı olmadan ön izleme alınabilmesi için düzenleme yapıldı

05) Laboratuvar istem bölümüne A4 çıktısı eklendi

06) Hızlı reçete yazdır işleminde eğer reçete numarası yoksa önce reçete no getir sonra yazdır işlemi çalışacak şekilde düzenleme yapıldı

07) Kanser taramada kullanılan malzemelerin arama kriterlerinde kullanılması için takip ekranına yeni bir bölüm eklendi

08) Durum bildirir raporunda birden fazla spor dalı seçimindeki sorun düzeltildi

09) Kadın izlem gönderim paketi bakanlığın yeni düzenlemesine göre entegre edildi

10) Hasta türü yabancı olan hastalar için (Kimlik numarası 99 ile başlayan) yabancı hasta türü alanının doldurulması zorunlu hale getirildi

11) Muayene tanı ilaç seçimi ayrı ekranlarında tanıdan sonra ilaç yada ilaçtan sonra tanı seçimi gibi işlem senaryoları düzeltildi

12) Muayene tanı ilaç seçimi ayrı ekranlarında kapat butonuna tıklanınca bir sonraki işlemi yapmaması için düzenleme yapıldı

13) Muayene tanı ilaç seçimi ayrı ekranlarında Tanı sonrası seçim parametrelerine yeni bir parametre eklendi “‘e-reçete kaydı yap RSS’YE YÖNLENDİR'”

14) Ehliyet raporlarında kapat işleminden sonra ekrana rapor ön izlemesi çıkmaması için düzenleme yapıldı

15) Enjeksiyon işlemlerinde tarih alanı değiştiği zaman yeni bir protokol alması için düzenleme yapıldı

16) Nüfus eşitleme bölümünde düzenleme yapıldı

17) Aşı kartı olmayan bebek ve çocuklar için kartın otomatik gelmesi işlemi 10 yaş işe sınırlandırıldı

18) Misafir Anne (Başvuru Sorgula Kaldırıldı) Olası Misafir Anne Listesi Getir(Aktif gebe listesi getir) olarak değiştirildi

19) Adres değiştirme işleminde yeni eklenen mahallelerin gelmemesi sorun düzeltildi

20) Form 18 de sayfanın taşma sorunu düzeltildi

21) Melis sistemi için barkod parametresi eklendi (sadece Bursa ili için)

22) Performans F10 güncelleme düzenlemesi yapıldı

23) Bebek, çocuk, lohusa, gebe, obezite, okul sağlığı, kadın izlem ekranlarında yazı font rengi belirgin olmayan alanlar düzenleme yapıldı

24) Medula rapor ilaç ekranından ilaç aktarmadaki sorun ile ilgili düzenleme yapıldı

25) Ana ekrandaki Formlar listesi bölümü düzenlendi, “Benim Listeme”, “Ara” ve “Sık Kullanılanlar” özelliği eklendi (Benim Listem Alfabetik) (Sık Kullanılanlar,en çok kullanıma göre ilk 10 tanesi listelenecek)

27) Nüfus eşitleme buton düzenlemesi yapıldı

28) Muayene tek ekran ilaç açıklamadaki problem düzenlendi

29) Aşı kartı olmayan bebek ve çocuklarda otomatik aşı çekmede yetişkin aşı ayırımı

30) İlaç ekleme bölümündeki eski ilacın kulanım bilgilerinin ekranda yazılı kalması hatası çözüldü

31) Aşı Kartı başlık kısmına kişinin Doğum Tarihi alanı eklendi (Başlık Bölümüne)(Yıl Ay Gün)

32) Enjeksiyon defterinde protokolün gelmemesi sorunu düzenlendi

33) Otizm Taraması yapılan kişiler için alınan istatistik formuna tüm veri elemanları eklendi (Raporlar /Tanımlı Analizler/Otizm Taraması)

34) Muayene tanı ilaç tek ekranda ilaç listesi güncelleme ile ilgili uyarı mesajı düzeltildi

35) Ayrı Ekran Tanı listesi alfabetik olarak ayarlandı

36) Raporlar/tanımlı analizler / bölümündeki yenilememe yazılanın silinmemesi problemi düzenlendi

37) Evlilik danışmanlık formlarında taahhütname de eş bilgilerinin çıktıya gelmemesi sorunu düzenlendi

— ***Yeni eklenen Özellikler

01- Bebek Aşı takvimine 3.ay sonu aşıları için yeni bir alan eklendi

02- Konjuge Meningokok Serogrup B aşısıs aşılar listesine eklendi

03- Linkler –> Element Adresler –> Tanılar listesi için kısa yol linki eklendi

04- HPV Tarama ekranında toplu çekme işlemi esnasında ekranı kapatabilmek için iptal butonu eklendi

05- Yupass No olan hastaların bulunması için Raporlar/Tanımlı Analizler/Yupass Hasta Listesi raporu eklendi

06- İş Planı GKD ile ilgili kayıtları liste içindeki öncelik sırası düzenlendi

07- Kanser tarama bilgi formu düzenlemesi yapıldı

08 -GKD sevk formu 2. sayfa eklendi

09- Raporlar / Tanımlı Analizler / İki tarih arası hiç muayeneye gelmiş ve diğer işlemler kişi sayısı bölümüne sağ tuş asmye gelmeyenler için uyarı tebligatı eklendi

10- Raporlar / Tanımlı Analizler / İki tarih arası hiç muayeneye gelmiş ve diğer işlemler kişi sayısı bölümüne sms butonu aktif edildi

11- Kişi notları karakter sayısı 1000 olarak düzenlendi

12- RS30 Formu düzenlemesi yapıldı

13- Muayene ekranındaki Check – up uyarısı kaldırıldı

14- Raporlar bölümünde simge durumuna alma eklendi

15- Form 002-003/b formunda düzenleme yapıldı

16- Evlilik öncesi sağlık raporu düzenlemesi yapıldı yeni formatlar eklendi

17- İki tarih arası nüfusa eklenenlerin listesi (Raporlar Tanımlı Analizlere eklendi )

18- İki tarih arası hpv red listesi eklendi (Tanımlı Analizlere eklendi)

19- Hpv yapılmayan hastalar ve yapılmama nedeni listesine red tarihi eklendi (tanımlı analizlere eklendi)

20- Kadın izlem kartında hızlı menüye obezite izlem formu için kısa yol eklendi

21- Sys Sorgula butonunun bekleme sayacı düzenlendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.3*** 06.05.2019

(*-B Versiyonlarından aktarılan eklentiler *v1.5.4.2-B2,B3,B4*)
1- Gençlik sağlığı işlemlerinde boy ve kilo alanların gün içinde girilen başka bir işlemden otomatik gelmesi için düzenleme yapıldı.

2- Hiç aşısı yapılmayan kişide aşı penceresi açıldığında bakanlık aşı takvimi güncellemesi ve uyarısı eklendi.

3- 36 ay sonrası çocuklarda baş çevresi zorunluluğu kaldırıldı.

4- Bebek izlem kartına ( hızlı menü )obezite izlem kartı kısayolu eklendi.

5- Hpv listesi eğer kişi hpv vermeyi red eder ise red tarihi girişi yapılacak alan eklendi.(diğer alanlarda pasif bekar vb..)

6- Bebek izlemlerde 3. izlem ve sonrasında eğer kişinin doğum bilgileri yok ise zorunlu alan olarak ağırlık boy, baş çevresi, doğum sırası ,doğum yöntemi giriş ekranı eklendi.

7- Muayene / reçete bölümü sağlık bakanlığı gönderim çentiği(sb) alanı kaldırıldı.

8- Muayene ekranında reçete yönlendirilmesi yapıldıktan sonra aktif olan muayene ekranının kapatılması eklendi. (parametrik)

9- Tüm program genelindeki listelerdeki yazı karakter boyutunun parametrik olarak kişisel kullanıma göre düzenleme eklendi. (parametrik)(kullanıcı bazlı)

10- Tüm program genelindeki listelerdeki yazı karakteri(fontu) parametrik olarak kişisel kullanıma göre düzenleme eklendi. (parametrik)(kullanıcı bazlı)

11- Otizm değerlendirme formuna giriş yapan kullanıcı bilgisi eklendi.

12- Tek ekran muayene ekranında sayfa çözünürlük ayarı. (Parametrik)

13- Ayarlar / Sistem Araçları /Rapor güncelle bölümü kapsamı genişletildi.

14- Enjeksiyon defteri alanına TC kimlik numarası alanı eklendi.

15- Muayene ekranında yeşil reçeteye tabi ilaç yazıldığında gelen seri numarası alanı kaldırıldı.

16- Bebek izlem kartı Hızlı menü FKÜ giriş alanı düzenlemesi yapıldı.

17- Raporlar /Genel arama kriterleri bölümüne hasta tipine göre arama kriteri eklendi.

18- Alt panelde bulunan saat ve tarih bilgisinin görünürlüğünü gösterme-kaldırma işlemi parametrik yapıldı.

19- Raporlar –> işlemsel arama kriterleri –> Bebek izlem bebek beslenme durumu listelemesi eklendi.

20- E-Nabız Bebek çocuk Beslenme Paketi gönderimi kaldırıldı.

*** V1.5.4.3-B1 *** 21.05.2019 ***

01) Kanser taraması için “Asm’ye gelmeyenler için uyarı tebligatı oluştur” çıktısına yeni logo eklendi.

02) İş planında yapılacak işlerin listesi performans önceliğine göre ayarlandı.

03) Rapor güncelleme işleminde donma sorunu olduğu zaman işlemi iptal etmesi için vazgeç butonu eklendi.

04) Laboratuvar istem çıktısında tanı olmadan ön izleme alınabilmesi için düzenleme yapıldı.

05) Laboratuvar istem bölümüne A4 çıktısı eklendi.

06) Hızlı reçete yazdır işleminde eğer reçete numarası yoksa önce reçete no getir sonra yazdır işlemi çalışacak şekilde düzenleme yapıldı.

07) Kanser taramada kullanılan malzemelerin arama kriterlerinde kullanılması için takip ekranına yeni bir bölüm eklendi.

08) Durum bildirir raporunda birden fazla spor dalı seçimindeki sorun düzeltildi.

09) Kadın izlem gönderim paketi bakanlığın yeni düzenlemesine göre entegre edildi.

10) Hasta türü yabancı olan hastalar için (Kimlik numarası 98 ve 99 ile başlayan) yabancı hasta türü alanının doldurulması zorunlu hale getirildi.

11) Muayene tanı ilaç seçimi ayrı ekranlarında tanıdan sonra ilaç yada ilaçtan sonra tanı seçimi gibi işlem senaryoları düzeltildi.

12) Muayene tanı ilaç seçimi ayrı ekranlarında kapat butonuna tıklanınca bir sonraki işlemi yapmaması için düzenleme yapıldı.

13) Muayene tanı ilaç ayrı ekran kullanımında, Tanı Seçimi İşlemi Sonrası parametresine yeni bir seçenek eklendi ‘E-reçete kaydı yap (RSS’ye yönlendir)’.

14) Ehliyet raporlarında kapat işleminden sonra ekrana rapor ön izlemesi çıkmaması için düzenleme yapıldı.

15) Enjeksiyon işlemlerinde tarih alanı değiştiği zaman yeni bir protokol alması için düzenleme yapıldı.

16) Nüfus eşitleme bölümünde görsel düzenleme yapıldı.

17) Aşı kartı olmayan bebek ve çocuklar için kartın otomatik gelmesi işlemi 10 yaş işe sınırlandırıldı.

18) Misafir Anne (Başvuru Sorgula Kaldırıldı) Olası Misafir Anne Listesi Getir(Aktif gebe listesi getir) olarak değiştirildi.

19) Adres değiştirme işleminde yeni eklenen mahallelerin gelmemesi sorun düzeltildi.

20) Form 18 de sayfanın taşma sorunu düzeltildi.

21) Melis sistemi için barkod parametresi eklendi (sadece Bursa ili için).

22) Performans F10 güncelleme düzenlemesi yapıldı.

23) Bebek, Çocuk, Lohusa, Gebe, Obezite, Okul Sağlığı, Kadın izlem ekranlarında yazı font rengi belirgin olmayan alanlar düzenleme yapıldı.

24) Medula rapor ilaç ekranından ilaç aktarmadaki sorun ile ilgili düzenleme yapıldı.

25) Ana ekrandaki Formlar listesi bölümü düzenlendi, “Benim Listeme”, “Ara” ve “Sık Kullanılanlar” özelliği eklendi (Benim Listem Alfabetik) (Sık Kullanılanlar, En çok kullanıma göre ilk 10 tanesi listelenecek).

26) Nüfus eşitleme buton düzenlemesi yapıldı.

27) Muayene tek ekran ilaç açıklamadaki problem düzenlendi.

28) Aşı kartı olmayan bebek ve çocuklarda otomatik aşı çekmede yetişkin aşı ayırımı yapıldı.

29) İlaç ekleme bölümündeki eski ilacın kulanım bilgilerinin ekranda yazılı kalması hatası çözüldü.

30) Aşı Kartı başlık kısmına kişinin Doğum Tarihi alanı eklendi (Başlık Bölümüne)(Yıl Ay Gün).

31) Enjeksiyon defterinde protokolün gelmemesi sorunu düzenlendi.

32) Otizm Taraması yapılan kişiler için alınan istatistik formuna tüm veri elemanları eklendi (Raporlar /Tanımlı Analizler/Otizm Taraması).

33) Muayene tanı ilaç tek ekranda ilaç listesi güncelleme ile ilgili uyarı mesajı düzeltildi.

34) Ayrı Ekran Tanı listesi alfabetik olarak ayarlandı.

35) Raporlar/tanımlı analizler / bölümündeki yenilememe yazılanın silinmemesi problemi düzenlendi.

36) Evlilik danışmanlık formlarında taahhütname de eş bilgilerinin çıktıya gelmemesi sorunu düzenlendi.

— (*Yeni Eklenen Özellikler)
21- Muayene kartına muayeneyi yapan hekim bilgisi eklendi.

22- Gebelikte risk değerlendirme formu güncellendi.

23- Ana ekranda versiyon sürüm bilgisinin alanı genişletildi.

24- Performans(F10) ekranındaki uyarı ekranı mesajı düzenlendi.

25- Raporlar/ Tanımlı analizler otizm taraması yapılan bebek listesi T.C.Kimlik No alanı eklendi.

26- Yetişkin aşılardaki bazı yeni aşı girişindeki aşı sıra no ile ilgili çıkan sorun düzeltildi.

26- Yeni kişi ekranındaki bakanlık sorgulaması sonucu gelen bilgi ekranı düzenlendi.

27- Yetişkin Aşılarda, kartı açar açmaz direk yeni aşı girişi ekranının açılması kapatıldı.

28- Otizm spektrum aylık bildirim formundaki YAŞ alanı AY olarak değiştirildi.

29- Toplu mernis ekranında listedeki kişilerin adres sıfırlaması ile ilgili sorun düzeltildi.

30- Okul sağlığı ve Ergen izlem ekranı bölümüne gözlük kullanım alanı eklendi.

31- Mhrs çalışma cetvelinde resmi tatillerin otomatik olarak eklenmesi için ilgili haftada uyarı verecek şekilde düzenleme yapıldı.

32- Muayene ekranı eşdeğer ilaçlar bölümü hatası düzenlendi.

33- Kişi birleştirme form eklendi. (2 kişiyi tek kişi olarak birleştirme)

34- Çocuk izlem kartında doğum bilgisi alanlarının doldurma zorunluluğu kaldırıldı.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.2*** 10.04.2019 ***

1- OBS (Ölüm Bildirim Servisi) Entegre Edildi.

2- Sistem mesajları bölümüne her mesaj için benzersiz bir numara olan Ticket Numarası Eklendi

3- MHRS durum güncelleme işlemi arka plan gönderimine eklendi
4- Bebek çocuk izlem kartındaki zorunlu alan kontrolü revize edildi
5- Muayene ekranında durum bildir tek hekim raporları ve ehliyet raporları revize edildi.

*** V1.5.4.2-B2 *** 19.04.2019 ***
6- Gençlik sağlığı işlemlerinde boy ve kilo alanların gün içinde girilen başka bir işlemden otomatik gelmesi
için düzenleme yapıldı
7- Hiç aşısı yapılmayan kişide aşı penceresi açıldığında bakanlık aşı takvimi güncellemesi ve uyarısı eklendi.

8- 36 ay sonrası çocuklarda baş çevresi zorunluluğu kaldırıldı.

9- Bebek izlem kartına ( hızlı menü )obezite izlem kartı kısayolu eklendi

10- Hpv listesi eğer kişi hpv vermeyi red eder ise red tarihi girişi yapılacak alan eklendi(diğer alanlarda pasif bekar vb..)

11- Bebek izlemlerde 3. izlem ve sonrasında eğer kişinin doğum bilgileri yok ise zorunlu alan olarak ağırlık boy,baş çevresi, doğum sırası ,doğum yöntemi giriş ekranı eklendi

12- Muayene / reçete bölümü Sağlık Bakanlığı gönderim çentiği(sb) alanı kaldırıldı.

13- Muayene ekranında reçete yönlendirilmesi yapıldıktan sonra aktif olan muayene ekranının kapatılması eklendi (parametrik)

14- Tüm program genelindeki listelerdeki yazı karakter boyutunun parametrik olarak kişisel kullanıma göre düzenleme eklendi (parametrik)(kullanıcı bazlı)

15- Tüm program genelindeki listelerdeki yazı karakteri(fontu) parametrik olarak kişisel kullanıma göre düzenleme eklendi (parametrik)(kullanıcı bazlı)

16- Otizm değerlendirme formuna giriş yapan kullanıcı bilgisi eklendi

17- Tek ekran muayene ekranında sayfa çözünürlük ayarı (Parametrik)

18- Ayarlar / Sistem Araçları /Rapor güncelle bölümü kapsamı genişletildi

19- Enjeksiyon defteri alanına TC kimlik numarası alanı eklendi

20- Muayene ekranında yeşil reçeteye tabi ilaç yazıldığında gelen seri numarası alanı kaldırıldı

21- Bebek izlem kartı Hızlı menü FKÜ giriş alanı düzenlemesi yapıldı

22- Raporlar /Genel arama kriterleri bölümüne hasta tipine göre arama kriteri eklendi

*** V1.5.4.2-B3 *** 20.04.2019 ***
23- Alt panelde bulunan saat ve tarih bilgisinin görünürlüğünü gösterme-kaldırma işlemi parametrik yapıldı

24- Raporlar –> işlemsel arama kriterleri –> Bebek izlem bebek beslenme durumu listelemesi eklendi

*** V1.5.4.2-B4 *** 22.04.2019 ***
25- E-Nabız Bebek çocuk Beslenme Paketi gönderimi kaldırıldı

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.1***

1- E-Nabız gönderim ekranına son 1 yıl içindeki gönderim toplamları ve gönderim durumları ayrıntısı gönderim raporu bölümü olarak eklendi

2- Element AHSB güvenli login işlemleri için iki aşamalı doğrulama ile giriş sistemi entegre edildi

https://molekulyazilim.com/duyurular/2-asamali-dogrulama-islemi/

3- Mernis V2 için hekim dışındaki kullanıcıların aldığı kullanıcı adı şifre ile token alıp servisi kullanma entegresi yapıldı

4- İlaç kullanım raporlarında imzalı e-rapor gönderim, imzalı e-rapor silme, imzalı e-rapor sorgula işlemleri entegre edildi

5- Rapor çıktılarında Sağlık bakanlığı logosu yeni logo ile değiştirildi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.4.0***

1- 40 yaş üstü hastalar için Kardiyovaskuler Risk Hesaplama Formu Muayene–> Hızlı Menü ye eklendi

2- Yivsiz Av Tüfeği Yeni Rapor Şablonu Muayene–>Rapor Ekle–> Silah Raporu menüsü altında “Silah Raporu – 2 -A4” ismiyle eklendi

3- Renkli reçete ye gönderilen reçetelerde Gezici Hizmet reçetesi ve Evde sağlık reçetesi göndermeme sorunu düzeltildi

4- Aşı kartına beyana dayalı yapılan Rutin aşılar için Beyana dayalı aşı tutanağı eklendi

5- USS Birime ait gebelik bildirim servisinin yeni veri formatı entegre edildi (Gebelerde Risk durumu ve Risk bilgileri gelen listede gösterilecek)

6- Toplu mernis sorgulama ekranı yeni mernis (“Token”) sistemine göre entegre edildi

7- MHRS den geçmişe dönük alınan randevuların getirilip, “Geldi-Gelmedi” durumunun MHRS de güncellenmesi için, Takip Ekranı–>Muayene–>MHRS’den Randevu alan Hastalar Bölümü Eklendi

8- Yüksek Riskli Gebelik Tanıları sisteme entegre edildi, Gebe olan bir hastada bu tanılardan biri çıkacağı zaman uyarı çıkacağı ve sevk formunun açılacağı bir düzenleme yapıldı

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.9***

1- Kan Basıncı Kontrolünün İyileştirilmesi Projesi kapsamında Performans–> Ek Servisler–>Hiper Tansiyon Tanısı Alan Hasta Listesi bölümü eklendi (Bu işlem günde 1 defa otomatik sorgu yapılacak şekilde ayarlandı)

2- RRS’den Verilen Reçeteleri ElementAHBS Programına çekip kaydetmek için Takip Ekranı–>Muayene–>Renkli Reçete Sistemi Reçeteleri bölümü eklendi

3- Mamografi Sonucu Olan Kadınların Sonuçlarını Toplu Halde Çekip Programa Kaydetmek İçin Takip Ekranı–>Diğer İşlemler–> Kanser Taramaları Bölümüne Mamografi Sonuç Getir Bölümü Eklendi

4- HPV taramalarında sonucu pozitif olup hata mesajında gelen sonucu Tarama sonuçlarına kaydetmeme sorunu düzeltildi

5- Kanser Tarama Bölümüne ASM ye davet edildi bilgilerinin eklenmesi için bir bölüm eklendi

6- Muayene –>Rapor Ekle–> Evlilik Öncesi Danışmalık Formlarına –> Bilgilendirilmiş Onam Formu 1 (Talasemi) formu eklendi
7- Muayene –>Rapor Ekle–> Evlilik Öncesi Danışmalık Formlarına –> Bilgilendirilmiş Onam Formu 2 (Talasemi) formu eklendi
8- Muayene –>Rapor Ekle–> Evlilik Öncesi Danışmalık Formlarına –> Taahütname (Talasemi) formu eklendi

9- Raporlar –> Tanımlı Analizler bölümüne “Okul Çağı İzlem Yapılan Listesi (İki Tarih Arasına Göre – Göreme ve İşitme Taramaları)” formu eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.8***

1- Sağlık Bakanlığının Merkezi Laboratuvar İşletim Sistemi (Melis) Pilot Bölge Olarak Diyarbakır İli İçin Entegre Edildi

2- Enjeksiyon Pansuman işlemlerine bir önceki enjeksiyon pansuman işlemini kopyalama seçeneği eklendi

3- İlaç seçme ekranına enjeksiyon pansuman ilacı seçme için bir sekme eklendi (Favori Listem gibi Tüm ilaçlar listesinden sağ tuş ile enjeksiyon ilaç listesine eklemek gerekiyor)

4- Enjeksiyon ekranına enjeksiyonda kullanılan malzeme listesi eklendi

5- Muayene ekranında laboratuvar istemi seçildikten sonra hangi işlem yapılsın parametresi parametrelere eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.7***

1- Bebek Aşı Kartına “Bebek Aşı Takvimi Yazdır” Yazıcı Çıktısı Eklendi

2- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “İnfluenza Benzeri Hastalıklar ve Poliklinik Sayıları Raporu İki Tarih Aralığına Göre” formu eklendi

3- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Mesleki Maruziyet Formu Doldurulan Hasta Listesi İki Tarih Aralığına Göre” formu eklendi

4- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Check-Up Muayenesi Yapılan Kişi Listesi İki Tarih Aralığına Göre ” formu eklendi

5- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “R30 Ruh Hastalığı Takip Listesi İki Tarih Aralığına Göre” formu eklendi

6- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Sigara, Alkol veya Madde Kullanım Bilgisinden Biri Boş Olmayan Kesin Kayıtlı Kişi Listesi” formu eklendi

7- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Madde Kullanım Bilgisi Boş Olan Kesin Kayıtlı Kişi Listesi” formu eklendi

8- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Alkol Kullanım Bilgisi Boş Olan Kesin Kayıtlı Kişi Listesi” formu eklendi

9- Raporlar –> Tanımlı Analizler Bölümüne “Sigara Kullanım Bilgisi Boş Olan Kesin Kayıtlı Kişi Listesi” formu eklendi

10- Kişi Mernis Sorgulamada İl dışı Kayıtlı olan kişilerin adres getirme sorunu düzeltildi

11- Kayseri İli İçin Laboratuvar Hasta Geliş Listesi Servisi Entegre Edildi

12- Enjeksiyon pansuman işlemleri ekranı revize edildi

13- MHRS Randevu Cetveli oluştururken çıkan donma sorunu hatası giderildi

14- Renkli Reçeteden İlaçları getir servisindeki veri çözümlenemedi sorunu giderildi

15- Takip Ekranında HPV ile ilgili listelere kriterlerindeki sorunlar giderildi

16- Toplum tabanlı kanser tarama ile ilgili listelere kriterlerindeki sorunlar giderildi

17- İş Planına GKD Taraması Eklendi

18- Kişi Tanıtım Kartındaki “İşi” Alanı “İş Durumu” olarak revize edildi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.6 ***

1-İzmir ili için İlaçların sadece (Sağlık Bakanlığı E-Reçete Sistem) Renkli Reçete V2 üzerinden verilmesi için düzenleme yapıldı

2-Renkli Reçete üzerinden verilen İlaçların USS den getirilip kaydedilmesi için USS GetReceteBilgileri servisi entegre edildi

3-Gençlik sağlığı izlem ekranları Okul Çağı Gençlik İzlem Veri Paketi sistemine göre revize edildi

4-Gençlik sağlığı izlem E-Nabız gönderimleri Okul Çağı Gençlik İzlem Veri Paketi sistemine göre revize edildi

5-Laboratuvar Konsültasyon muayenesi işlemleri eklendi

6-Enjeksiyon pansuman işlemleri E-nabız gönderimine eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.5 ***

1-E-Nabız gün içi otomatik veri gönderim algoritması değiştirildi, yeni düzenlemeye göre gönderim parametrik olmaktan kaldırıldı, muayeneler 2 saat içinde otomatik gönderim kuralı eklendi, diğer işlemler ise gün içindeki ilk otomatik gönderimde gönderilecek şekilde düzenlendi.

2-İzmir ili için Pilot il olarak KPS versiyon 2 servisi entegre edildi ve kullanıma açıldı.

3-Kayıtlı hastalar için kişi kartına kişisel döküman ekleme, görüntüleme ve dışarı aktarma modülü eklendi (Element Mobil Uygulaması Entegreli).

4-Kayseri ili için Laboratuvar entegrasyonu yapıldı.

5-Akılcı Laboratuvar servisi entegrasyonu yapıldı.

6-Akılcı Laboratuvar servisine uygun lab sonuç çıktıları güncellendi.

7-Ayarlar ekranına birimin bağlı olduğu ASM bilgisinin seçilebilmesi için eklenti yapıldı.

8-KPS versiyon 2 ile ilgili Token servisi için ana ekrana token kullanım süresi kalan zaman ve token alındı bilgisi ikonu eklendi.

9-E-Rapor Entegrasyonu yapıldı, Muayene Ekranı raporlar bölümüne E-Rapor Grubu altında sporcu için sağlık raporu ve doğum raporu eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.4***
1- Bebek Dostu Formu Formalar bölümüne eklendi

2- Aşı girişinde Yeni doğanlarda ATS’den tüketim sorgusunu Anne Tc si üzerinden sorgulaması yapılacak şekilde düzenlendi
3- E-Nabız gönderim ekranında sanal kimlik numaralı gönderimler parametrik olmaktan kaldırıldı her koşulda gönderim listesine gelecek şekilde düzenledi
4- Parametreler bölümüne guruplama, yedekleme ve yedekten geri yükleme işlemleri eklendi

5- Özel hekim aşılarda ATS sorgu numarası alma ve stoktan düşme için düzenleme yapıldı
6- Kimlik no değiştirme ekranlarına kayıtlı sanal kimlik nodan geri dönme ve yeni sanal kimlik numarası üretme işlemleri eklendi (0-1 yaş için)

7- Gebe izlem ve Gebe izlem yeni kayıt ekranına BKI alanları ve girilen boy kilo değerine göre BKI hesaplama metodları eklendi

8- Mesleki maruziyet formu kaydet işlemindne sonra anlık E-nabıza gönderilecek şekilde düzenledi
9- Ilaç seçim ekranlarında ilaç seçildikten sonra arama satırının silinmesi ve en son uygulanan filtrenin arama satırına yeni bir değer girilmediği sürece iptal edilmemesi şeklinde düzenlendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.3***
1- Aşı girişi ekranlarında sadeleştirme yapıldı, bu düzenleme ile birlikte kullanılmayan tüm alanlar kaldırıldı

2- Gebe izlem ve Kadın izlem girişi ekranlarında sadeleştirme yapıldı

3- Hemoglobinopati tarama sonucu girişi ekranına zorunlu alan kontrolü eklendi

4- “Otizm Değerlendirme Formu” psikososyal izlemden bağımsız olacak şekilde düzenlendi,
yeni düzenlemede otizm tarama işlemi için ana ekranda sağ tuş–>”Bebek/Çocuk Sağlığı İşlemleri” menüsüne “Otizm Değerlendirme Formu” ve
“Çocuk İzlem” ekranındaki Hızlı Menü’ye “Otizm Değerlendirme Formu” kısa yolu eklendi

5- Form 014 Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkları formunun çıktısı güncellendi,
tanı seçiminde çıkan Form 014 butonu kaldırıldı, bu sayede tanı seçiminden sonra sadece açılacak olan bulaşıcı hastalıklar formundan
çıktı alınabilinecek şekilde düzenleme yapıldı
6- Gerçek zamanlı aşılarda karekod girme zorunluluğu eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.2***
1- Merniste yabancı uyruklu kişilerin adresi bilgilerinin sorgulanması ile ilgili bir düzenleme yapıldı
2- Kayseri ili için lab web servisi entegrasyonu yapıldı
3- Performans ekranındaki performans oranları tam sayıdan ondalık sayıya çevrildi
4- Performans ekranında Genel Performans Yüzdesi seçeneği kaldırıldı, bebek ve çocuk izlem oranı birleştirildi, performans uyarı yüzdesi %98.00 ve altı için düzenlendi

5- E-Nabız aşı paketi gönderimi ile ilgili bakanlık tarafından yapılan değişiklik entegre edildi
6- Sıhhat Projesi Formu rapor çıktısı şablonu şeklinde eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.1***
1- Nufus işlemleri misafir hastaların aile hekimi bilgisini sorgulama işlemlerine günlük 1500 sınırı geçmeme şartı ve bilgi alınamayanların tekrar sorgulanabilmesi için düzenlemeler yapıldı.

2- Renkli reçete V2.0 servisi entegre edildi.
3- Tüm iller için aynı serviste hem barkodlu hemde barkodsuz istemin gönderilebilinmesi için düzenlemeler yapıldı
4- Erişkin bağışıklama kapsamında 65 yaş üzeri kişilerde mevsimsel inflüenza ve konjuke pnomokok aşılarının kişi uyarı ekranında getirilmesi sağlandı.

5- Raporların program güncellemesi haricinde toplu halde güncellenmesi için düzenleme yapıldı. Ayarlar –> Sistem araçları –> Rapor şablonlarını güncelle.

6- Kişi uyarı ekranına aşı varsa sağ tuştan aşı istem formu çıktısı eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.0***
1- Bebek izlem Ekranına GKD Sevk Formu Eklendi.

2- Obezite izlem ve Otizm değerlendirme işlemlerinini Hane Halkı Uyarılarına Eklendi. (İş Planının Düzenlenmesi Gerekiyor)
3- SYS 264 – Hemoglobinopati Tarama Paketi Entegre Edildi. (Evlilik Öncesi Danışmanlık Formlarından Başvuru Formunun Doldurulması Gerekiyor)

4- Yatağa Bağımlı Hastalar İçin Yüksek Seçim Kuruluna Verilmesi Amaçlı Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Eklendi.

5- Sıhhat Projesi İstatistik Formu Tanımlı Analizlere Eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.9***
1- Yetişkin Tip Aşıların Kişi kartında E-Nabız Servislerinden Getirilmesi Eklendi.
2- Yetişkin Tip Aşıların Toplu Halde Seçilen Yaş Aralığına Göre Getirilmesi Seçeneği Nüfus İşlemleri Ekranına Eklendi.

3- Enjeksiyon/Pansuman Ekranında Hastaya Ait Vital Bulguların Müdahale Seçme Zorunluluğu Olmadan Kaydedilmesi Eklendi.

4- Aşı Kayıt İşleminden Sonra Otomatik E-nabız Gönderimi Parametrik Olarak Ayarlandı

5- Bebek İzlem Giriş Ekranı Yeniden Düzenlendi. (Bebek Tarama İşlemleri, Bebek Risk Faktörleri, Bebek Sağlığı İşlemleri Olarak 3 Başlıkta Ayarlandı. Fkü Kayıt Ekranı, İzlem Kartı Ekranına Entegre Edildi.)

6- E-reçete No Alımından Sonra E-reçete No Etiket Çıktısının Otomatik Olarak Alınması Parametrik Olarak Eklendi

7- Tanı ve İlaç Aramada Başlangıç Karakter Sayısı Ayarlaması Parametrik Olarak Eklendi.

8- Obezite İzlemde Bel ve Kalça Değerlerinin Zorunlu Girişi Kaldırıldı.
9- Obezite İzlem İş Planına Eklendi.( Yılda 1 Defa )
10-Otizm Değerlendirme İzlemi İş Planına Eklendi.

11-Normal Reçete Kapsamında Olan Ve İzlemeye Tabii Olan İlaçların Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Verilmesini Sağlayacak Düzenleme Yapıldı.
12-Personel Ekranına Doğum Günü, Yeni Yıl, Bayramlar Vb Özel Günler’de Sms İle Kutlama Mesajı Almak İçin Doğum Tarihi Ve İzin Kutucuğu Eklendi.

13-Mesleki Maruziyet Paketi Entegre Edildi.

14-Renkli Reçete Sistemine Yönlendirme İşlemleri İçin “Normal reçete kapsamında olup ta izlemeye tabii olan ilaçları renkli reçete sistemine yönlendir” parametresi ekendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.8***
1-Niğde Çiftlik Laboratuvar Servisinin Entegre Edildi.
2-Nevşehir Laboratuvar Servisinin Entegre Edildi.
3-Misafir Aile Hekimi sorgulamada işleminde aile hekimi bilgisi gelmeyenlerin ve ölü olanların tekrar sorgulanmaması için kontrol eklendi
4-Aynı tarih aralığında girilen aşıların ard arda yapılması için parametre eklendi
5-Takip ekranında kanser tarama hedef kitle bölümündeki sorgulama ile ilgili hatalar düzeltildi
6-Topuk kanı alımı reddi tutanağı eklendiAşı kayıt düzenleme talep formu eklendi
7-Hekim kapı üstü monitör, bireysel hasta kabul ekranı ve Hasta bekleme listesindeki kişiler 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereğince ad ve soyadın ilk harfleri hariç geri kalan kısım yıldızlı(*) olacak şekilde düzenleme yapıldı
8-Zonguldak ili için Aile Hekimliği Değiştirme dilekçesi düzenlendi
9-Sağlık Bakanlığı’nın 06.02.2018 tarihli, 75730711 sayılı ve “e-Nabız Sistemi Hekim Erişim Bilgisi Hakkında” konulu yazısına istinaden, Muayene, Ana Liste ve Kişi Tanıtım kartlarına Erişim Linki ve iconu eklemesi yapıldı

10-Otizim değerlendirme Formu Bebek-Çocuk Psikososyal formuna eklendi.

11- Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Formu Listesi Çıktısı “Formlar–>İstatistik Şube
Formları–>Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Listesi” adı altında eklendi

12-İnfluenza hızlı antijen testi servisinin entegre edildi

13-Gebe Bildirim ve Gebe İzleme-Nabız Gönderim Xml veri setlerleri yeni güncellemeye göre revize edildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.7***
1- SGK-Reçete gönderim servisi Medulanın TLS1.2 sistemine göre entegre edildi
-Medula Sayfasının Açılmaması Hatası İçin -> Denetim Masası / İnternet Seçenekleri / Gelişmiş -> SSL 2.0 kullan, SSL 3.0 kullan, TLS 1.0 kullan, TLS 1.1 kullan, TLS 1.2 kullan seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir.
2- E-Nabız Hasta Geçmiş Kayıt bilgilerini görme V2.0 servisi entegre edildi
-Hastanın Yetkilendirmesine Göre görüntülenebilecektir.
3- Nüfus işlemleri ekranına “Gebe Tarama İşlemleri” bölümü eklendi
4- Gebe İzlem kartına “Gebelikte Risk Formu Özet” Çıktısı Eklendi
5- Formlar–> İstatistik Şube Formları bölümüne “Obezite Listesi” Formu eklendi
6- Muayene Raporlar bölümüne “Öğrenci Sporcu Sağlık Formu Ek5” çıktısı eklendi
7- Malzeme işlemleri, Aile Planlaması işlemleri ve Form 102’ye mini hap eklendi
8- Hpv tetkik sonucu getir işlemlerine sağ tuş ile gelen sonucu silme işlmi eklendi
9- Aşı girişindeki tarih değiştirme işleminden sonra ATS işlemleri kontrolü eklendi
10- ETF kartına tüm etf yi takibe al seçeneği eklendi
11- Bebek Çocuk İzlem, Gebe İzlem, Kadın İzlem ve Lohusa İzlemde dvit ve demir destek sıraları düzenlendi (hepsinde sıralama aynı yapıldı)
12- Toplum Tabanlı Kanser tarama ekranındaki malzemeden düşme sorunu düzeltildi
13- SMS işlemlerine SMS geçmişini Excel’e aktar seçeneği eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.6***
1- E-Nabız Vatandaş kayıt servisine 1 yaş altı için anne kimlik numarası alanı zorunluluğu getirildi
2- Gençlik sağlığı formuna Öğrenci ve Okul için verilen form çıktısı eklendi
3- Enjeksyon ve Pansuman formuna tansiyon, boy, kilo, ateş ve nabız verilerinin girilmesi için alanlar eklendi
4- İlaçlar formuna yeni prospektüs sistemi entegre edildi
5- Gebe izlemler için detaylı Riskli gebelik formu eklendi
6- E-Reçete Pin Kodu 2 saat kuralı, hiç işlem yapılmadıktan 2 saat sonra soracak şekilde değiştirildi.
7- Muayene Formunda “Yeni Muayene İşleminde” rapor verildi seçildiği zaman varsayılan olarak rapor türü “Hastalık” rapor gün sayısı 1 olacak şekilde düzenlendi
8- Nüfus eşitleme işlemindeki hatalar düzeltildi, Mobil nüfus eşitlemede ki sorun düzeltildi
9- Nüfus Ekranına getirilen nüfus listesine sağ tuş menüsü altında Muayene, Kişi Kartı, ETF Kartı ve Yeni kişi ekranlarına erişim için link eklendi
10-Yeni doğan bebek ekleme işlemindeki çoğul doğum olduğu durumlarda aynı bebek isminin tekrar yazılmasından dolayı veya Bebek TC yerine Anne TC numarasının yazılmasından dolayı oluşan hataların engellenmesi için kontrol eklendi
11-Nüfus Ekranına getirilen nüfus listesinde Anne TC alanı boş olmayanlar için Anne TC’si üzerinden sağ tuş menüsü altında Muayene, Kişi Kartı, ETF Kartı ve Yeni kişi ekranlarına erişim için link eklendi
12-Ödeme ekranına 2018 yılı ödeme planı eklendi
13-Antalya ve Muğla ili için TC no ile lab sonucu çekme metodu eklendi
14-Tek ekranda tanı ilaç ilişkisindeki bug düzeltildi
15-Ödeme ekranında ödenecek bakiye bilgisi uyarısı eklendi
16-Raporlardaki İL Halk Sağlığı kurum adları İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ olarak düzenlendi
17-Raporlardaki Toplum Sağlığı Merkezleri kurum adları İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ olarak düzenlendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.5***
1-Kanser tarama bölümüne Mamografi sonuçları sorgulama, takip numarası alma ve randevu alma servisi entegre edildi

2-Muayene Adli raporlar kısmına stardize mini mental test raporu eklendi
3-E-Nabız gönderimlerinde iyileştirmeler yapıldı
4-Raporlar –>Tanımlı Analizler bölümüne “GEBE İZLEM HEMOGLOBİN DEĞERLERİ LİSTESİ (İKİ TARİH ARALIĞI VE HEMOGLOBİN DEĞER ARLIĞINA GÖRE)” raporu eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.4***
1-Bebek izlem ekranına izlem beyan formu yazıcı çıktısı eklendi
2-Gebe izlem ekranına izlem beyan formu yazıcı çıktısı eklendi
3-TC numarası 9 ile başlayan (Yabancı ve Mülteci) hastaların enabız gönderimleri ile ilgili düzenleme yapıldı
4-Akli Meleke raporlarına eğitimsizler için mini mental test formu eklendi
5-Sivas ili için Laboratuvar entegrasyonu güncellemesi yapıldı
6-Laboratuvar istem ekranına Sivas, Niğde ve Ankara illeri için TBSA panelleri eklendi
7-Ana ekrana, tablet ekranında ve kapı üstü monitörde özel mesaj çıkması için “Mesajlar–>Özel Mesajlar–>Özel Mesaj Düzenle” bölünü eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.3***
1-Takip Ekranına USS Servisinin Tarama Hedef Kitle Listeleri Entegrasyonu Yapıldı
* 15-49 Yaş Kadın Taraması Hedef Kitle Listesi
* Diyabet Taraması Hedef Kitle Listesi
* Kardiyovaskuler Risk Taraması Hedef Kitle Listesi
* Kolorektal Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi
* Serviks Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi
* Meme Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi

2-Sivas ili, ilçe entegre hastanelerine laboratuvar pacs sonucu alma servisi entegre edildi
3-Kayseri ili için laboratuvar sonucu alma servisi entegre edildi
4-Sivas ili devlet hastaneleri laboratuvar entegrasyonu yapıldı
5-USS servisi kişi iletişim bilgileri sorgulama servisi entegre edildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.2***
1 – Ağrı ili için Laboratuvar entegrasyonu yapıldı
2 – Nüfus Eşitleme bölümüne ESK Nüfus hareketleri bölümü eklendi
*Tüm Nüfus Listesi
*Gezici Nüfus Listesi
*Yabancı Nüfus Listesi
*Yeni Doğan Listesi
*Hükümlü Kişi Listesi
*Yeni Eklenenler
*Hasta Hareketleri
*Gebe Hasta Listesi
*Lohusa Hasta Listesi
*Son Yeni Eklenen Listesi
*Son İlişiği Kesilen Listesi
*Son Ölen Listesi
*Son Yurtdışı Listesi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.1 ***
1 – Ergen Sağlığı işlemleri yazıcı çıktısı programa eklendi
2 – Ankara ili için Laboratuvar sonuç sonuçları getirme entegrasyonu yeni sisteme göre yapıldı
3 – Muğla ve Antalya ili için istem ekranına Laboratuvar duyuru sistemi oluşturuldu
4 – USS yardımcı servislerde Kişiye ait gebe izlem bilgisi getir metoduna yeni eklenen alanlar entegre edildi
5 – Karabük ili için Laboratuvar entegrasyonu yapıldı
* 02.05.2017 tarihli ve E.99-835 sayılı yazı gereğince düzenlenen formlar
6 – Sürücü ve Sürücü Adayları tarafından doldurulacak Sağlık Raporu
7 – Sürücü ve Sürücü Adayları tarafından doldurulacak Beyan Formu
8 – İstirahat Raporu (Çalışan, Memur, Öğrenci)
9 – İlaç Kullanımı ve Muafiyet Raporu
10 – Tıbbi Malzeme Raporu
11 – Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
12 – Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu
13 – Akli Meleke Raporu

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.0 ***

1 – Ergen Sağlığı işlemleri programa eklendi
2 – Ergen Sağlığı işlemleri iş planına eklendi
3 – Mobil Nufus Eşitleme işlemleri yeni servislere göre düzenlendi
4 – Hasta Hekim Bilgisi Sorgulama işlemleri yeni servislere göre düzenlendi
5 – USS Vatandaş Kayıt Servisi Entegre Edilmiştir
6 – USS Hasta Özlük Bilgileri Güncelleme Servisi Entegre Edilmiştir
7 – USS Yenidoğan Kayıt Servisi Entegre Edilmiştir

Şimdi Deneyin

ElementAHBS Kolay, Hızlı ve Güvenilir Aile Hekimliği yazılımıdır…

Şimdi Deneyin