*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.3-B1 *** 29.06.2021

01- Ayarlar / Parametreler / ‘E-reçete Numarası Alınmadığında Reçetede Görülecek Mesaj ‘ Metni düzenlendi.

02- MHRS Cetveli / Sağ Tuş / Diğer İşlemler Bölümü Düzenlendi.

03Muayene / Adli Raporlara Rapor No Alanı Eklendi.

04- Obezite İzlemlerde ‘Bel Çevresi’ Veri Giriş Alanı Zorunlu Hale Getirildi.

05- Aranan Kişiler / Yeni Kayıt / ‘Pasaport No – Belge Tarih – Barkod’ Veri Girişi Alanları eklendi.

06- Performans F10 / İşlemler / Eksik Kişiler İçin SMS Gönder Seçeneği Eklendi.

07- Kişi Kartı / Barkod / Etiket boyutu notu eklendi.

08- Gebe İzlem Kartı / Telefon No Getir Butonu Eklendi.

09- Performans F10 / Pozitif Performans / HYP – Pozitif Performans Tarama Listeleri Bölümleri Eklendi.

10- Bebek / Çocuk İzlem Kartlarına İşitme Taraması Uyarısı eklendi.

11- Medula İlaç Browser e Taşındı. (Ayrıntılı Duyuru Ekranı için Tıklayınız)

12- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘İki Tarih Arası HPV Yapılan Kişi Listesi’ Eklendi.

13- Muayene / Sevk / Sevk Edilen Poliklinik Adı Listesi Güncellendi.

14- Muayene/ Sevk Gerekçesi Bölümü Karakter Sayısı Düzenlemesi Yapıldı (Max 500).

15- Kişi Kartı / Epikriz Listesi / Muayene ‘Şikayeti – Hikayesi – Bulgu – Sonuç’ Alanları Eklendi.

16- Gebe / Lohusa / Çocuk / Bebek / İzlem Kartları / Yeni İzlem / İşlemler / Laboratuvar Sonuçları Butonu Eklendi (Melis Olan İllerde)

17- Nüfus İşlemleri / Dilekçeler / Otomatik Nüfusa Geçiş Kontrolü Eklendi.

18- Muhasebe Bölümü Girişine Şifreli Giriş Ekranı Eklendi.

19- MHRS Cetveli / Randevu Alan Hasta Listesi /İptal Edilen Randevular İçin Renklendirme Yapıldı.

20- Raporlar / Tanımlı Analizler / ‘Mahalle ve Sokak Bilgisine göre Covid Aşı Yapılan/Yapılmayan Sayılar(18 Yaş Üstü)’ Eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.5.3 *** 08.06.2021

1- Raporlar / Tanımlı Analizler / Covid aşısı yapılmayan kişi listesi (Yaş aralığına göre) Mahalle alanı eklendi

2- Raporlar / Tanımlı Analizler / Covid aşısı yapılan kişi listesi (Yaş aralığına göre) (‘Aşı Adı’ eklendi)

3- Bekleyen Hastalar Bölümü / Seçenekler / ‘Covid-19 aşı için sıra alanları göster’ Seçeneği eklendi.

4- Muayene / Tanı-İlaç Seçimi / Sağ tuş / ‘ İlaç İçin Hata Bildir ‘ Seçeneği eklendi.

5- Muayene / Sevk Edildi / Sevk Bilgileri / Sevk Gerekçesi / İlgili bölüm izin verilen karakter sayısı 250 karakter olarak düzenlendi.

6- MHRS Cetveli / Randevu Alana Hasta Listesi / Sağ tuş / Kişi Kartı , Aşı Kartı ve Muayene Kısayolları eklendi.

7- ICD-10 Tanıları Güncellendi .Yeni Eklenen Tanı kodları; J63.0 – J63.1 – J63.2 – J63.3 – J63.4 – J63.5 – J63.8 – J09 – J18 – O14.2 – K20.0 – K52.21 – K52.22 – K52.81 – K52.82 – ZX01 – U06.1 – U07.1 – U07.2 – U07 – A81.3 – Z91.01

8- Performans F10 / Özellikli İzlemler / Vekalet Bakılan Birim Özellikli İzlem / Aktif Olan Tüm Özellikli Hastaları Göster / Seçeneği eklendi

9- Performans F10 / Özellikli İzlemler / Vekalet Bakılan Birim Özellikli İzlem / Sağ tuş seçenekleri eklendi.

10- Performans F10 / Özellikli İzlemler / Sağ Tuş kişi kartı kısayolu eklendi.

11- Formlar / Covid Aşı İstatistiği eklendi.