COVID-19 olası/kesin vaka temaslıları:

-COVID-19 olası ya da kesin vaka temaslılarının, yapılan muayenelerinde herhangi bir semptom saptanmazsa 14 gün süreyle ev izolasyonu uygulanır.

-Ev izolasyonu önerilen kişiler, İl Sağlık Müdürlüpü personeli tarafından HSYS’de yer alan “Vaka Takip Sistemine” COVID-19 vakasının temaslısı olarak kayıt edilir.

-Sisteme giriş yapılan temaslılarını bağlı bulunduğu aile hekimine göre dağılımları sistem tarafından otomatik olarak yapılarak, aile hekiminin kulllanmakta olduğu sistem (AHBS) içerisinde listelenir.

-Aile hekimi kendi listesine düşen kişiyi bu amaca yönelik AHBS’lerde yapılmış olan takip listesinde görür.

-Aile hekimi listesindeki kişileri 14 gün boyunca izler.

-İzlemini yaptığı kişiyi günlük olarak telefon ile arayarak ateş, öksürük, nefes darlığı vb. COVID-19 semptonları açısından sorgular.

-Sorgu sonucunda izlem bilgilerini, AHBS’de bu amaca yönelik yapılmış olan günlük izlem formuna kayıt eder.

– İzlem süreci içerisinde semptom gelişmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi ile iletişime geçer ve kişi bilgilerini paylaşır.

-Semptom gelişen kişinin hastaneye nakli ve sonrası süreçler İl Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi tarafından yürütülür.

Yurtdışından gelmesi veya temaslı olması sebebiyle evde izolasyonu ve izlemi önerilen kişilere yönelik söz konusu çalışmaların yukardaki talimatlar doğrultusunda yapılması, konunun tüm aile hekimliği birimlerine tebliği hususunda;

18.03.2020

COVID-19 ÖZELLİKLİ İZLEM GİRİŞİ HAKKINDA

Şimdi Deneyin

ElementAHBS Kolay, Hızlı ve Güvenilir Aile Hekimliği yazılımıdır…

Şimdi Deneyin