6 Mart 2019 itibari ile Sağlık Bakanlığı Bebek/Çocuk izlem veri paketlerinde değişiklik yapmıştır. 6 Mart 2019 Sabahı zorunlu otomatik güncelleme devrede olacak güncel versiyon 1.5.4.1 B2 dir. Versiyon bilgisini ana ekranda sol alt kısımda “Sürüm” başlığı üzerine gelerek görüntüleyebilirsiniz. Güncelleme almamış sistemlerin Bebek/Çocuk izlem gönderimlerinde sorun yaşamaması için 6 Mart 2019 tarihinde muhakkak Ayarlar – Sistem Araçlarından programı güncellemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda izlem aralıklarında değişiklik yapılmış, bazı veri elemanları izlem içeriğinden çıkarılmış ve yeni veri elemanları eklenmiş veya isim değişikliği yapılmıştır. Bazı verilerin girişinde de iş kuralları değişikliği yapılmıştır. 

Bebek/çocuk izlem kartından çıkarılan veri elemanları aşağıdaki listede yer almaktadır. Bakanlık veri setinden çıkarılan ancak takibi devam edebilecek işitme taramasına Hızlı Menüden ulaşılabilecektir.

Ağızdan Sıvı Tedavisi
Topuk Kanı
Topuk Kanı Alınma Zamanı
Islem yapan
Bilgi Alınan Kişi Adı Soyadı
Bilgi Alınan Kişi Tel
Bebekte Risk Faktörleri
Tarama Sonucu
İzlemin yapıldığı yer

Bebek izlem takviminde 2,3,4,5 ve 8. izlem ilk ve son izlem aralıkları değişmiştir. Çocuk izlem takviminde 3. İzlem (24.Ay İzlemi) son gün aralığı 10 gün daha uzatılmıştır.

GKD (Gelişimsel Kalça Displazisi) Tarama veri elemanları aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. GKD Tarama 4. izlemde zorunludur ayrıca GKD Tarama 4. izlemde 3,4 veya 5. seçeneklerden biri seçilmiş ise 4. izlemden sonraki izlemlerde 1. veya 2. seçeneklerden birisinin belirtilmesi gerekmektedir.

1-GKD USG Negatif (1)
2-GKD USG Pozitif (2)
3-GKD Tarama Yapıldı – Sevk edildi (3)
4-GKD Tarama Yapıldı – Sevk edilmedi (4)
5-GKD Tarama Yapılmadı – Aile onayı yok(5)
6-GKD Tarama Yapılmadı – Sevk edildi (6)

Görme Taraması veri elemanları aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.  Görme Taraması 2, 3, 4, 5. izlemlerden birinde ve 14, 15. izlemlerden birinde gönderimi zorunludur.

1-Görme taraması yapıldı-Sevk edildi (1)
2-Görme taraması yapıldı-Normal (2)
3-Görme taraması yapılmadı – Aile onayı yok (3)
4-Görme taraması yapılmadı – Sevk edildi (4)
5-Sevk sonucu göz/görme normal (5)
6-Sevk sonucu göz/görme patolojik (6)

NTP Takip Bilgisi veri elemanları aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  NTP Takip Bilgisi 3. izlemde zorunludur. 3. ve sonraki izlemlerde bu değer “Tanılama Sürecinde (6)” seçilmiş ise bir sonraki izlemde de girişi gerekmektedir. 

1- Tarama Sonucu Normal (1)
2- Bebek Öldü (2)
3- Aile Sevki Kabul Etmiyor (3)
4- Aile, Aile Hekimi Değiştirdi (4)
5- Onam Belgesi İle Aile Kan Vermeyi Reddetti (5)
6- Tanılama Sürecinde (6)
7- Fenilketonüri Tanısı Aldı (7)
8- Hiperfenilalaninemi Tanısı Aldı (8)
9- Konjenital Hipotiroidi Tanısı Aldı (9)
10- Biyotinidaz Eksikliği Tanısı Aldı (10)
11- Kistik Fibrozis Tanısı Aldı (11)
12- Kistik Fibrozis Taşıyıcısı Tanısı Aldı (12)
13- Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) Tanısı Aldı (13)
14- Sevk Sonucu Klinikte Hastalık Saptanmadı(14)

Bebeğin Beslenme Durumu veri elemanları aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Bebeğin Beslenme Durumu veri elemanı, Bebek İzlem Takviminin tümünde ve Çocuk İzlem Takviminin 3. İzlemi dahil zorunlu olacaktır. Ancak çocuk izlem takviminin 4.-5.-6.- 7. izlemlerinde yer almayacaktır.

• Sadece Anne Sütü Alıyor (1)
• Anne Sütü Ve Ek Gıda (2) (Eski Kodun Adı Değişecek)
• Anne Sütü Ve Formül Mama (5)
• Anne Sütü + Ek Gıdalar + Formül Mama (6)
• Anne Sütü Ve Su (7)
• Anne Sütü Ve İçinde Süt Olmayan Sıvılar (8)
• Anne Sütü Ve Anne Sütü Olmayan Süt (9)
• Sadece Formül Mama (10)
• Sadece Ek Gıda (11)
• Formül Mama+Ek Gıda (12)
• Anne Sütü Olmayan Süt (13)

Şimdi Deneyin

ElementAHBS Kolay, Hızlı ve Güvenilir Aile Hekimliği yazılımıdır…

Şimdi Deneyin