1. 15-49 Yaş Kadın izlem takvimi yılda 2 defa olmak üzere 15. Yaşının ilk gününden itibaren başlar. Takvim yılda 2 dönem olacak şekilde , 1. Dönem Ocak-Haziran , 2.dönem Temmuz-Aralık şeklinde hesaplanır.

2. Kişinin ilk 15-49 yaş izlemi 5475(15 * 365) gün sonra başlar.

            Örnek: Doğum Tarihi 05.12.2004 olan bir kişinin ilk izlem aralığı aşağıdaki gibidir.

İlk izlem tarih aralığı : 02.12.2019 – 31.12.2019

Bu kişinin sonra ki izlem hesaplaması bunun yapılacağı izlem tarihine göre hesaplanacaktır. Normal de 2020 yılı için izlem tarih aralığı 16.yaş 1.izlem (01.01.2020 – 30.06.2020) , 16.yaş 2.izlem (01.07.2020 – 31.12.2020)

15.yaş 2.izlemin yapılması durumunda ise hesaplama şu şekilde olacaktır.16.yaşın ilk izlemi 15.yaşta yapılan son izlem tarihinin üzerine 180 gün(6 ay) eklenerek yapılacaktır. Son izlem tarihi ise değişmeyecektir. Bu durum da izlem takvimi bu şekilde olacaktır.

Yukarda görülen 16.yaş 1.izlemin izlem tarih aralığı 01.01.2020 – 30.06.2020 dir. Ancak 2 izlem tarih aralığının 180 gün(6 ay) olması şartından dolayı ilk izlem tarihi 13.06.2020 olarak hesaplanmıştır. Element AHBS 01.01.2020 – 30.06.2020 tarih aralığında ki bir gün için izlem girildiği takdir de bu izlemi 16.yaş 1.izlem olarak kabul edecektir ve sonra ki izlemi ona göre hesaplayacaktır.

16.yaşın 1.izlemi yapılmadığı yada son izlem tarihinin günü geçmemesi durumunda 16.yaş’ın 2.izlemi listeye düşmeyecektir.

Önemli Not: İlk izlem tarihi 6.ay veya 12.aya denk gelmesi durumunda sistemin uyarıyı ilk izlem tarihine göre vermesinden dolayı erken uyarı amaçlı ilk izlem tarihini 30gün(1 ay) önceden hesaplama gibi bir özelliği bulunmaktadır. Bu durumda yukarda ki örnekte yazılan izlem tarih aralığı 13.06.2020 yerine 13.05.2020 olarak hesaplanacaktır. Bu şekilde sistem size 47 gün önceden haber vermiş olacaktır. İş planındaki uyarı sistemi varsayılan olarak son izlem tarihine göre hesapladığı için de son izlem tarihi 31.05.2020 şeklinde olacaktır, bu tarihin geçmesi durumda ise son tarih tekrar 30.06.2020 olacaktır. (Aşağıda ki resimde örnektedir)

İş planındaki ekran görüntüsü de aşağıdaki şekilde olacaktır.

3. Nufüsa yeni katılan bir 15-49 yaş kadın için izlem takvimi oluşurken atandığı tarihten önceki izlemler takvimde oluşmayacaktır. Bulunduğu dönemki izlemin ilk izlem tarihi birime atanma tarihi olacaktır.

Şimdi Deneyin

ElementAHBS Kolay, Hızlı ve Güvenilir Aile Hekimliği yazılımıdır…

Şimdi Deneyin