Dijital Sözleşme

Dijital Sözleşme Düzenlenmektedir,

Güncel Hali ElementAHBS İçerisinde Erişilebilecek Şekilde Düzenleme Yapılmaktadır

Bu sözleşme, Molekül Teknoloji Ürünleri Dan. Bil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından geliştirilen ElementAHBS bilgisayar yazılımının (bundan sonra kısaca ‘YAZILIM” olarak anılacaktır) kiraya verilme ve kullanım koşullarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kiraya veren taraf kısaca “MOLEKÜL”, kiralayan taraf da kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır. MOLEKÜL ve MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

1 – SÖZLEŞME KONUSU KİRALAMA HİZMETİ

1.1       MOLEKÜL, sözleşmeye konu olan YAZILIM’ın kurulumuyla  MÜŞTERl’nin hizmetine sunacaktır.

1.2       Yazılımın sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan alt yapı (bilgisayar donanımı, işletim sistemi, ağ ve internet bağlantısı vb.) MÜŞTERİ tarafından sağlanacaktır.

1.3       MÜŞTERİ, kendi bölgesi için 1 adet lisans kiralama bedeli öder. Lisans, MÜŞTERl’nin kendi bilgisayarına, yardımcı/terminal bilgisayarlara, tablet bilgisayar ve mobil telefonların desteklemesi durumunda kurulabilecek yazılımları kapsar. MOLEKÜL, YAZILIM’ın farklı bir işletim sisteminde çalışabilir versiyonunu üretir ise kiralanan lisans bu versiyonu da kapsayacaktır.

1.4       MÜŞTERl’nin YAZILIM’ı birden fazla bilgisayarda kullanması halinde tek veri tabanı kullanılacak olup bunun takibi ve sorumluluğu MÜŞTERİ’ ye aittir.

2 – SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

2.1      Bu sözleşme, YAZILIM’ın MÜŞTERİ bilgisayarına kurulum tarihinde yürürlüğe girer ve süresi 1 (bir) yıldır.

2.2      Taraflardan herhangi biri sözleşme bitiminde, sözleşmeyi yenilemek istemezse, sözleşme bitim tarihinden 30 (otuz) gün önce bu durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Sözleşmenin iptali ile ilgili yazılı bildirim süresi içerisinde veya hiç yapılmamışsa, sözleşme 1 (bir) yıl daha uzamış olur.

3 – SATIŞ SONRASI VE HİZMET

3.1       Madde 2’de belirtilen sözleşme geçerlilik süresi boyunca YAZILIM ile doğrudan alakalı her türlü destek ve hizmet MOLEKÜL ve/veya Yetkili Bölge Bayii/Bayii tarafından verilecektir.

3.2       MOLEKÜL, YAZILIM’ına asgari olarak resmi tatil günleri hariç, hafta içi 08:30-18:00 saatleri arasında, hafta sonu ise sadece cumartesi günü 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet vereceğini taahhüt eder.

3.3       YAZILIM’a ait açılış ve veri girişi sorunları gibi acil problemlerde sorun ve arızaların internet üzerinden uzak masaüstü bağlantı yoluyla ücretsiz çözüm süresi en fazla 4 saattir.

3.4       MOLEKÜL, YAZILIM’ın Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen/belirleyeceği standartlarda olmasını sağlar. MOLEKÜL, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan veri setlerini doğrudan veya dolaylı etkileyebilecek tüm mevzuatlarda yapılması muhtemel değişiklikleri YAZILIM’ına en geç 15 gün içerisinde entegre edeceğini taahhüt eder.

3.5       YAZILIM’ın çalıştırıldığı alt yapı (bilgisayar donanımı, işletim sistemi, ağ ve internet bağlantısı vb.) sorunları bu destek ve/veya hizmet kapsamında değildir.

3.6       Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Laboratuvar Bilgi Sistemleri vb. sistemlerin/servislerin kapalı, erişilemez olması veya  MÜŞTERİ tarafından yazılıma girilmeyen, sistemlere gönderilmeyen veri durumunda oluşabilecek hata ve zararlardan MOLEKÜL sorumlu değildir.

3.7       YAZILIM’a kaydedilen verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesi MÜŞTERl’nin sorumluluğunda olup, veri kaybından MOLEKÜL sorumlu değildir.

3.8       MOLEKÜL, bildirilen soruna uzaktan erişim ve kontrol yazılımları kullanarak müdahale eder. MÜŞTERl’nin destek talep etmesine rağmen, internet bağlantısında sorun varsa ve/veya YAZILIM’dan kaynaklanmayan donanım, yazılım veya işletim sistemi kaynaklı hatalardan dolayı uzaktan erişim sağlanamıyorsa, sorun giderilinceye kadar MOLEKÜL sorunu gidermekle mükellef değildir.

3.9     MOLEKÜL, MÜŞTERİ’nin bilgisayarına uzaktan yardımla sadece MÜŞTERİ’nin isteği ve izni ile bağlanabilir. MÜŞTERİ’nin bilgisayarı internete bağlandığında yada programı açtığında otomatik olarak bağlantı yapılmaz.

3.10     MOLEKÜL, gerek yasal mevzuata uymak, gerek teknik gelişmelere ayak uydurmak gerekse kullanıcıların ilettikleri yada kendi ARGE personeli tarafından kullanıcılara kolaylık sağlamak amacı ile YAZILIM’da, MÜŞTERİ’nin onayını almadan değişiklik yapıp güncelleme yayınlayabilir veya versiyon değişikliği yapabilir.

3.11     MÜŞTERİ tarafından programa kaydedilen her türlü hasta bilgilerinin gizliliği esastır. MOLEKÜL uzaktan erişim ve kontrol yazılımları kullanarak, MÜŞTERİ bilgisayarındaki, MÜŞTERİ’nin kişisel verileri de dahil hiçbir veriyi MÜŞTERİ’nin bilgisi olmadan 3. şahıslara aktaramaz, gösterilemez veya istatistik ve reklam amaçlı kullanamaz.

3.12     MOLEKÜL, MÜŞTERİ ile yazılım destek hizmeti sırasında çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmeleri kalite politikalar gereği kaydetmektedir.

3.13     MOLEKÜL, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi başta olmak üzere alınabilecek tüm bilgi güvenliği tedbirlerini alır. MÜŞTERİ uygulanacak bu standartların gereğini yerine getirmeyi kabul eder.

3.14     MÜŞTERİ kendisine ait bilgisayar ve/veya işletim sistemi yazılımını ve donanım sisteminin birbiri ile uyumlu ve çalışır halde tutmaktan sorumludur. MOLEKÜL, yazılımın üzerinde çalıştığı donanıma ve işletim sistemine ait sorunlardan sorumlu tutulamaz.

3.15     MOLEKÜL, Sağlık Bakanlığının sistemi dışında hiçbir sistem veya kurumla entegrasyon garantisi vermez.

3.16     MOLEKÜL, YAZILIM’ı kullanan müşterileri arasında YAZILIM içerisinden çalışabilen bir iletişim ağı kurabilir. Bu iletişim ağı şirket personeli ve müşteriler dışındaki kişilere kapalı olacaktır. Bu iletişim ağı vasıtası ile paylaşılacak bilgilerin içeriğinden tamamen müşteriler sorumlu olacak olup, MOLEKÜL’ün takip ve müdahale imkanı bulunmayacaktır.

3.17     YAZILIM’ın kullanmış olduğu veri tabanı MÜŞTERİ’ye aittir. MOLEKÜL, YAZILIM aracılığı ile oluşan veri tabanını sözleşme bitiminde şifresiz olarak teslim edeceğini taahhüt eder. MOLEKÜL, kiralanan lisans bitiminden ve/veya sözleşme feshinden itibaren başlamak üzere ve MOLEKÜL Muhasebe birimine elektronik posta yada faks yolu ile bildirmesi durumunda 1 (bir) ay boyunca yazılıma herhangi bir kısıtlama yapmadan, MÜŞTERİ’nin YAZILIM’ı kullanmasına izin verir. Süre sonunda program MÜŞTERİ kullanımına kapatılır. MOLEKÜL, MÜŞTERİ’nin programını kısıtlaması durumunda dahi MÜŞTERİ’nin veri tabanından, hastalarına ait hiçbir veriyi silmez, değiştirmez.

3.18     YAZILIM, Microsoft Windovvs işletim sistemlerinin 32 bit ve 64 bit sürümleri ile çalışmaktadır. Bu işletim sistemlerinin haricinde YAZILIM’ın çalışmama durumu olabileceğini MÜŞTERİ kabul eder.

3.19     MOLEKÜL, MÜŞTERİ’ye önereceği anti virüs ve güvenlik yazılımları konusunda sorumlu tutulamaz.

3.20     MÜŞTERİ, YAZILIM’ı kiraladığında MOLEKÜL web sitesinden ücretsiz indirebilecektir. YAZILIM’ın kurulum işlemleri MOLEKÜL tarafından uzaktan yardımla yapılacaktır.

4 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

4.1       Sözleşme bedeli yıllık olarak Muhasebe birimi tarafından belirlenirve MÜŞTERİ’nin hesabına işlenir. Yapılan ödemeler bu hesap üzerinden takip edilir. Sözleşme bedelinin tamamı veya aylık ödemesi, ilgili dönem başlangıcında peşin olarak tahsil edilecektir.

4.2       YAZILIM’ın ücretsiz kullanım hakkı, sadece YAZILIM’ın daha önce kullanılmadığı yeni birim ve yeni MÜŞTERİ şartı sağlandığında, MOLEKÜL tarafından belirlenen süre için geçerlidir.

4.3       Sözleşme bedelinin tamamının sözleşme dönemi başında tek seferde kredi kartı ile veya MOLEKÜL’ün kabul ettiği diğer ödeme yöntemlerinden biri ile tek seferde ödenmesi durumunda %10 (yüzde on) indirim yapılır. Sözleşme dönemi başında yapılmayan toplu ödemeler bu kapsam dışındadır.

4.4       Ödemesi yapılmayan dönemlerde MOLEKÜL, YAZILIM kira hizmetini durdurmak ve/veya iptal etme hakkını elinde tutar.

4.5       Kira hizmeti iptal edilen MÜŞTERİ, hizmeti almaya devam etmek isterse bu sözleşme geçerliliğini kaybetmiş olacağından taraflar arasında yeni bir sözleşme yapılır.

4.6       Sözleşme bitim tarihinde yeni sözleşme fiyatı en fazla, eski fiyatın üzerine oransal olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ortalaması oranında ilave edilerek, 5 TL katlarına yuvarlanarak belirlenir.

4.7       Ödemeler ile ilgili her türlü işlem muhasebe birimi tarafında yapılır.

5 – GİZLİLİK

MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile MOLEKÜL’e bildirdiği bilgiler MOLEKÜL tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

MOLEKÜL bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde yetkili mercilere açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde MOLEKÜL kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle MOLEKÜL tarafından saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara, bankaların aldığı güvenlik tedbirleri çerçevesinde, güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

MÜŞTERİ’ye ait e-posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca MOLEKÜL tarafından bilgilendirme ve yazılım destek için kullanılır.

Şimdi Deneyin

ElementAHBS Kolay, Hızlı ve Güvenilir Aile Hekimliği yazılımıdır…

Şimdi Deneyin