• Firmamıza içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı firmamızın bilgi varlıklarını korumak,  bilgilere  erişilebilirliği BGYS kapsamında tanımlanan yöntemlerle  sağlamak ve  yasal mevzuat şartlarına uymak,
  • Firmamızda yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak.
  • Firmamızda var olan elektronik ,  yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak,
  • Firmamız bünyesinde çalışan tüm personele eğitimler vererek  Bilgi Güvenliği konusunda  bilinçlendirmeyi sağlamak.
  • Sistemimizde tespit edilen yada olası bütün Bilgi Güvenliği açıklarını, BGYS sorumlularına rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak.
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, yapılan işlemleri gözden geçirmek ve takibini yapmak.
  • Bilgi Güvenliği açısından sözleşmelerden doğabilecek her türlü uygunsuzlukları sisteme zarar vermeyecek şekilde önlemek ve engellemek.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin  ihtiyacı olan kaynakları temin etmek.

Şimdi Deneyin

ElementAHBS Kolay, Hızlı ve Güvenilir Aile Hekimliği yazılımıdır…

Şimdi Deneyin