Versiyon 2018-07-16T15:56:35+00:00

ElementAHBS Versiyon Bilgileri

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.2***
1- Merniste yabancı uyruklu kişilerin adresi bilgilerinin sorgulanması ile ilgili bir düzenleme yapıldı
2- Kayseri ili için lab web servisi entegrasyonu yapıldı
3- Performans ekranındaki performans oranları tam sayıdan ondalık sayıya çevrildi
4- Performans ekranında Genel Performans Yüzdesi seçeneği kaldırıldı, bebek ve çocuk izlem oranı birleştirildi, performans uyarı yüzdesi %98.00 ve altı için düzenlendi

5- E-Nabız aşı paketi gönderimi ile ilgili bakanlık tarafından yapılan değişiklik entegre edildi
6- Sıhhat Projesi Formu rapor çıktısı şablonu şeklinde eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.1***
1- Nufus işlemleri misafir hastaların aile hekimi bilgisini sorgulama işlemlerine günlük 1500 sınırı geçmeme şartı ve bilgi alınamayanların tekrar sorgulanabilmesi için düzenlemeler yapıldı.

2- Renkli reçete V2.0 servisi entegre edildi.
3- Tüm iller için aynı serviste hem barkodlu hemde barkodsuz istemin gönderilebilinmesi için düzenlemeler yapıldı
4- Erişkin bağışıklama kapsamında 65 yaş üzeri kişilerde mevsimsel inflüenza ve konjuke pnomokok aşılarının kişi uyarı ekranında getirilmesi sağlandı.

5- Raporların program güncellemesi haricinde toplu halde güncellenmesi için düzenleme yapıldı. Ayarlar –> Sistem araçları –> Rapor şablonlarını güncelle.

6- Kişi uyarı ekranına aşı varsa sağ tuştan aşı istem formu çıktısı eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.3.0***
1- Bebek izlem Ekranına GKD Sevk Formu Eklendi.

2- Obezite izlem ve Otizm değerlendirme işlemlerinini Hane Halkı Uyarılarına Eklendi. (İş Planının Düzenlenmesi Gerekiyor)
3- SYS 264 – Hemoglobinopati Tarama Paketi Entegre Edildi. (Evlilik Öncesi Danışmanlık Formlarından Başvuru Formunun Doldurulması Gerekiyor)

4- Yatağa Bağımlı Hastalar İçin Yüksek Seçim Kuruluna Verilmesi Amaçlı Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Eklendi.

5- Sıhhat Projesi İstatistik Formu Tanımlı Analizlere Eklendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.9***
1- Yetişkin Tip Aşıların Kişi kartında E-Nabız Servislerinden Getirilmesi Eklendi.
2- Yetişkin Tip Aşıların Toplu Halde Seçilen Yaş Aralığına Göre Getirilmesi Seçeneği Nufus İşlemleri Ekranına Eklendi.

3- Enjeksiyon/Pansuman Ekranında Hastaya Ait Vital Bulguların Müdahale Seçme Zorunluluğu Olmadan Kaydedilmesi Eklendi.

4- Aşı Kayıt İşleminden Sonra Otomatik E-nabız Gönderimi Parametrik Olarak Ayarlandı

5- Bebek İzlem Giriş Ekranı Yeniden Düzenlendi. (Bebek Tarama İşlemleri, Bebek Risk Faktörleri, Bebek Sağlığı İşlemleri Olarak 3 Başlıkta Ayarlandı. Fkü Kayıt Ekranı, İzlem Kartı Ekranına Entegre Edildi.)

6- E-reçete No Alımından Sonra E-reçete No Etiket Çıktısının Otomatik Olarak Alınması Parametrik Olarak Eklendi

7- Tanı ve İlaç Aramada Başlangıç Karakter Sayısı Ayarlaması Parametrik Olarak Eklendi.

8- Obezite İzlemde Bel ve Kalça Değerlerinin Zorunlu Girişi Kaldırıldı.
9- Obezite İzlem İş Planına Eklendi.( Yılda 1 Defa )
10-Otizm Değerlendirme İzlemi İş Planına Eklendi.

11-Normal Reçete Kapsamında Olan Ve İzlemeye Tabii Olan İlaçların Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Verilmesini Sağlayacak Düzenleme Yapıldı.
12-Personel Ekranına Doğum Günü, Yeni Yıl, Bayramlar Vb Özel Günler’de Sms İle Kutlama Mesajı Almak İçin Doğum Tarihi Ve İzin Kutucuğu Eklendi.

13-Mesleki Maruziyet Paketi Entegre Edildi.

14-Renkli Reçete Sistemine Yönlendirme İşlemleri İçin “Normal reçete kapsamında olupta izlemeye tabii olan ilaçları renkli reçete sistemine yönlendir” parametresi ekendi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.8***
1-Niğde Çiftlik Laboratuvar Servisinin Entegre Edildi.
2-Nevşehir Laboratuvar Servisinin Entegre Edildi.
3-Misafir Aile Hekimi sorgulamada işleminde aile hekimi bilgisi gelmeyenlerin ve ölü olanların tekrar sorgulanmaması için kontrol eklendi
4-Aynı tarih aralığında girilen aşıların ard arda yapılması için parametre eklendi
5-Takip ekranında kanser tarama hedef kitle bölümündeki sorgulama ile ilgili hatalar düzeltildi
6-Topuk kanı alımı reddi tutanağı eklendiAşı kayıt düzenleme talep formu eklendi
7-Hekim kapı üstü monitör, bireysel hasta kabul ekranı ve Hasta bekleme listesindeki kişiler 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereğince ad ve soyadın ilk harfleri hariç geri kalan kısım yıldızlı(*) olacak şekilde düzenleme yapıldı
8-Zonguldak ili için Aile Hekimliği Değiştirme dilekçesi düzenlendi
9-Sağlık Bakanlığı’nın 06.02.2018 tarihli, 75730711 sayılı ve “e-Nabız Sistemi Hekim Erişim Bilgisi Hakkında” konulu yazısına istinaden, Muayene, Ana Liste ve Kişi Tanıtım kartlarına Erişim Linki ve iconu eklemesi yapıldı

10-Otizim değerlendirme Formu Bebek-Çocuk Psikososyal formuna eklendi.

11- Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Formu Listesi Çıktısı “Formlar–>İstatistik Şube
Formları–>Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Listesi” adı altında eklendi

12-İnfluenza hızlı antijen testi servisinin entegre edildi
13-Gebe Bildirim ve Gebe İzleme-Nabız Gönderim Xml veri setlerleri yeni güncellemeye göre revize edildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.7***
1- SGK-Reçete gönderim servisi Medulanın TLS1.2 sistemine göre entegre edildi
-Medula Sayfasının Açılmaması Hatası İçin -> Denetim Masası / İnternet Seçenekleri / Gelişmiş -> SSL 2.0 kullan, SSL 3.0 kullan, TLS 1.0 kullan, TLS 1.1 kullan, TLS 1.2 kullan seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir.
2- E-Nabız Hasta Geçmiş Kayıt bilgilerini görme V2.0 servisi entegre edildi
-Hastanın Yetkilendirmesine Göre görüntülenebilecektir.
3- Nüfus işlemleri ekranına “Gebe Tarama İşlemleri” bölümü eklendi
4- Gebe İzlem kartına “Gebelikte Risk Formu Özet” Çıktısı Eklendi
5- Formlar–> İstatistik Şube Formları bölümüne “Obezite Listesi” Formu eklendi
6- Muayene Raporlar bölümüne “Öğrenci Sporcu Sağlık Formu Ek5” çıktısı eklendi
7- Malzeme işlemleri, Aile Planlaması işlemleri ve Form 102’ye mini hap eklendi
8- Hpv tetkik sonucu getir işlemlerine sağ tuş ile gelen sonucu silme işlmi eklendi
9- Aşı girişindeki tarih değiştirme işleminden sonra ATS işlemleri kontrolü eklendi
10- ETF kartına tüm etf yi takibe al seçeneği eklendi
11- Bebek Çocuk İzlem, Gebe İzlem, Kadın İzlem ve Lohusa İzlemde dvit ve demir destek sıraları düzenlendi (hepsinde sıralama aynı yapıldı)
12- Toplum Tabanlı Kanser tarama ekranındaki malzemeden düşme sorunu düzeltildi
13- SMS işlemlerine SMS geçmişini Excel’e aktar seçeneği eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.6***
1- E-Nabız Vatandaş kayıt servisine 1 yaş altı için anne kimlik numarası alanı zorunluluğu getirildi
2- Gençlik sağlığı formuna Öğrenci ve Okul için verilen form çıktısı eklendi
3- Enjeksyon ve Pansuman formuna tansiyon, boy, kilo, ateş ve nabız verilerinin girilmesi için alanlar eklendi
4- İlaçlar formuna yeni prospektüs sistemi entegre edildi
5- Gebe izlemler için detaylı Riskli gebelik formu eklendi
6- E-Reçete Pin Kodu 2 saat kuralı, hiç işlem yapılmadıktan 2 saat sonra soracak şekilde değiştirildi.
7- Muayene Formunda “Yeni Muayene İşleminde” rapor verildi seçildiği zaman varsayılan olarak rapor türü “Hastalık” rapor gün sayısı 1 olacak şekilde düzenlendi
8- Nüfus eşitleme işlemindeki hatalar düzeltildi, Mobil nüfus eşitlemede ki sorun düzeltildi
9- Nüfus Ekranına getirilen nüfus listesine sağ tuş menüsü altında Muayene, Kişi Kartı, ETF Kartı ve Yeni kişi ekranlarına erişim için link eklendi
10-Yeni doğan bebek ekleme işlemindeki çoğul doğum olduğu durumlarda aynı bebek isminin tekrar yazılmasından dolayı veya Bebek TC yerine Anne TC numarasının yazılmasından dolayı oluşan hataların engellenmesi için kontrol eklendi
11-Nüfus Ekranına getirilen nüfus listesinde Anne TC alanı boş olmayanlar için Anne TC’si üzerinden sağ tuş menüsü altında Muayene, Kişi Kartı, ETF Kartı ve Yeni kişi ekranlarına erişim için link eklendi
12-Ödeme ekranına 2018 yılı ödeme planı eklendi
13-Antalya ve Muğla ili için TC no ile lab sonucu çekme metodu eklendi
14-Tek ekranda tanı ilaç ilişkisindeki bug düzeltildi
15-Ödeme ekranında ödenecek bakiye bilgisi uyarısı eklendi
16-Raporlardaki İL Halk Sağlığı kurum adları İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ olarak düzenlendi
17-Raporlardaki Toplum Sağlığı Merkezleri kurum adları İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ olarak düzenlendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.5***
1-Kanser tarama bölümüne Mamografi sonuçları sorgulama, takip numarası alma ve randevu alma servisi entegre edildi

2-Muayene Adli raporlar kısmına stardize mini mental test raporu eklendi
3-E-Nabız gönderimlerinde iyileştirmeler yapıldı
4-Raporlar –>Tanımlı Analizler bölümüne “GEBE İZLEM HEMOGLOBİN DEĞERLERİ LİSTESİ (İKİ TARİH ARALIĞI VE HEMOGLOBİN DEĞER ARLIĞINA GÖRE)” raporu eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.4***
1-Bebek izlem ekranına izlem beyan formu yazıcı çıktısı eklendi
2-Gebe izlem ekranına izlem beyan formu yazıcı çıktısı eklendi
3-TC numarası 9 ile başlayan (Yabancı ve Mülteci) hastaların enabız gönderimleri ile ilgili düzenleme yapıldı
4-Akli Meleke raporlarına eğitimsizler için mini mental test formu eklendi
5-Sivas ili için Laboratuvar entegrasyonu güncellemesi yapıldı
6-Laboratuvar istem ekranına Sivas, Niğde ve Ankara illeri için TBSA panelleri eklendi
7-Ana ekrana, tablet ekranında ve kapı üstü monitörde özel mesaj çıkması için “Mesajlar–>Özel Mesajlar–>Özel Mesaj Düzenle” bölünü eklendi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.3***
1-Takip Ekranına USS Servisinin Tarama Hedef Kitle Listeleri Entegrasyonu Yapıldı
* 15-49 Yaş Kadın Taraması Hedef Kitle Listesi
* Diyabet Taraması Hedef Kitle Listesi
* Kardiyovaskuler Risk Taraması Hedef Kitle Listesi
* Kolorektal Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi
* Serviks Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi
* Meme Kanseri Taraması Hedef Kitle Listesi

2-Sivas ili, ilçe entegre hastanelerine laboratuvar pacs sonucu alma servisi entegre edildi
3-Kayseri ili için laboratuvar sonucu alma servisi entegre edildi
4-Sivas ili devlet hastaneleri laboratuvar entegrasyonu yapıldı
5-USS servisi kişi iletişim bilgileri sorgulama servisi entegre edildi.

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.2***
1 – Ağrı ili için Laboratuvar entegrasyonu yapıldı
2 – Nüfus Eşitleme bölümüne ESK Nüfus hareketleri bölümü eklendi
*Tüm Nüfus Listesi
*Gezici Nüfus Listesi
*Yabancı Nüfus Listesi
*Yeni Doğan Listesi
*Hükümlü Kişi Listesi
*Yeni Eklenenler
*Hasta Hareketleri
*Gebe Hasta Listesi
*Lohusa Hasta Listesi
*Son Yeni Eklenen Listesi
*Son İlişiği Kesilen Listesi
*Son Ölen Listesi
*Son Yurtdışı Listesi

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.1 ***
1 – Ergen Sağlığı işlemleri yazıcı çıktısı programa eklendi
2 – Ankara ili için Laboratuvar sonuç sonuçları getirme entegrasyonu yeni sisteme göre yapıldı
3 – Muğla ve Antalya ili için istem ekranına Laboratuvar duyuru sistemi oluşturuldu
4 – USS yardımcı servislerde Kişiye ait gebe izlem bilgisi getir metoduna yeni eklenen alanlar entegre edildi
5 – Karabük ili için Laboratuvar entegrasyonu yapıldı
* 02.05.2017 tarihli ve E.99-835 sayılı yazı gereğince düzenlenen formlar
6 – Sürücü ve Sürücü Adayları tarafından doldurulacak Sağlık Raporu
7 – Sürücü ve Sürücü Adayları tarafından doldurulacak Beyan Formu
8 – İstirahat Raporu (Çalışan, Memur, Öğrenci)
9 – İlaç Kullanımı ve Muafiyet Raporu
10 – Tıbbi Malzeme Raporu
11 – Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
12 – Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu
13 – Akli Meleke Raporu

*** ELEMENT AHBS GÜNCELLEME BİLGİSİ – v1.5.2.0 ***

1 – Ergen Sağlığı işlemleri programa eklendi
2 – Ergen Sağlığı işlemleri iş planına eklendi
3 – Mobil Nufus Eşitleme işlemleri yeni servislere göre düzenlendi
4 – Hasta Hekim Bilgisi Sorgulama işlemleri yeni servislere göre düzenlendi
5 – USS Vatandaş Kayıt Servisi Entegre Edilmiştir
6 – USS Hasta Özlük Bilgileri Güncelleme Servisi Entegre Edilmiştir
7 – USS Yenidoğan Kayıt Servisi Entegre Edilmiştir

Şimdi Deneyin

ElementAHBS Kolay, Hızlı ve Güvenilir Aile Hekimliği yazılımıdır…

Şimdi Deneyin